This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark Email Trüki lehekülg

Strateegianõustamine

Konkurentsieelise saavutamiseks ja hoidmiseks peavad ettevõtted suutma kiiresti reageerida muutustele väliskeskkonnas. Ettevõtte turupositsiooni mõjutavaid tegureid on mitmesuguseid (sh kliendid, tarnijad ning regulatsioonid/seadusandlus) ning ettevõtte edu sõltub paljuski sellest, kas ollakse võimelised arendama ja ellu viima strateegiaid, mis neid tegureid arvesse võtavad. Seetõttu on oluline, et ettevõtete kasvustrateegiad oleksid värsked ja aktuaalsed.

Töötame klientidega koos kasvu saavutamise või kiirendamise nimel. Anname nõu kasvuvõimaluste leidmisel ja prioriseerimisel kõigis organisatsiooni ja turu arengufaasides ning aitame välja töötada pragmaatilised plaanid kasvustrateegia elluviimiseks.

Pakume järgmisi teenuseid ettevõtete kasvu edendamiseks:
* Orgaanilised kasvustrateegiad: Aitame klientidel leida ideid ning lahendusi toote- ja teenustevaliku laiendamiseks ja uutele turgudele laienemiseks
* M&A strateegia: Ühinemiste ja ülevõtmiste võimaluste identifitseerimine
* Due diligence: Due diligence läbiviimine (ettevõtte analüüs, turuanalüüs, kliendianalüüs, konkurentide analüüs)
* Normatiivsete nõudmiste (regulatory) strateegia: Eesti ja Euroopa Liidu normatiivse keskkonna (regulatsioonid, seadusandlus) muutuste ennetamine, mõjude analüüs ning reageerimisstrateegia
* Hinnastrateegia: Aitame klientidel välja arendada hinnastrateegia ning kasumi optimeerimise strateegia, mis parandab nende turupositsiooni
* Kulude optimeerimine: Kulude kokkuhoidmise saavutamine strateegiliselt ning ettevõtte väärtust ohustamata
* Portfoolio optimeerimine: Ettevõtte varade portfoolio ja toodete-teenuste portfoolio kriitiline analüüs
* Poliitikate väljatöötamine ja elluviimine: Aitame avaliku sektori klientidel tegevuskava efektiivselt ellu viia