This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark Email Trüki lehekülg

Ostueelne analüüs (due diligence)

Due diligence annab ülevaate ostetava objekti finants-, maksu-, juriidilistest kui ka äririskidest, kasumlikkusest toote(grupi)/teenuse tasandil, indikatsiooni ettevõtte väärtusest ning investeerimisvajadustest. Objekti ostueelne analüüs kaitseb ostjat riskide eest, loob baasi hinnaläbirääkimisteks ning aitab välja selgitada objektiga seonduvad riskid/murekohad, mis peaksid ostu-müügi lepingus kajastust leidma.

Due diligence täidab järgmisi eesmärke:
* Ärilise informatsiooni kogumine: Eesmärgiks on koguda ja analüüsida informatsiooni objekti kohta, et hinnata selle sobivust ülevõtva ettevõtte strateegia, visiooni, väärtuste ning kultuuriga
* Objekti väärtuse analüüs: Eesmärgiks on kontrollida ja vajadusel parandada eeldusi/oletusi, mis mängivad rolli objekti hinna kujundamisel
* Integratsioonistrateegia kujundamine: Eesmärgiks on välja töötada plaan objekti efektiivseks integreerimiseks ülevõtva ettevõtte tegevusega
* Riskide identifitseerimine: Eesmärgiks on välja selgitada kõik tehinguga seonduvad riskid/probleemid

Meie due diligence teenused jagunevad kaheks:
1. Financial due diligence (FDD)
FDD keskendub ajaloolise finantsinformatsiooni valideerimisele ning annab analüütilise baasi, millele toetuvad hindamisanalüüsid, sünergiaanalüüsid ning ostu-müügi hinna muudatused (purchase price adjustment). FDD tähtsaimateks osadeks on arvestusmetoodika analüüs, rahavoogude analüüs ning varade ja kohustuste analüüs. Sageli kaasneb ka maksuanalüüs (tax due diligence).
2. Commercial (operational/strategic) due diligence (CDD)
CDD keskendub strateegilistele küsimustele, sh turupositsiooni analüüsile, tähtsate turusuhete analüüsile, operatiivse efektiivsuse analüüsile, inimvaraga seonduvate küsimuste analüüsile ning juhtimiskvaliteedi analüüsile. CDD aitab tõlgendada ajaloolist finantsinformatsiooni turu hetkeolukorra ja tulevikupotentsiaali kontekstis, prognoosib objekti turupotentsiaali ja –positsiooni tulevikus ning aitab mõista ettevõtte ostujärgseid vajadusi ning väljakutseid.