This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark Email Trüki lehekülg

Audiitorteenused

Keskkonnas, kus ettevõtlus seisab uute väljakutsete ees, on vajadus usaldusväärse finantsaruandluse järele oluliselt suurenenud. Deloitte pakub enamat kui lihtsalt audiitorteenuseid. Teeme klientidega tihedat koostööd, algatades asjakohaseid ja päevakorralisi arutelusid. See tähendab keskendumist meie klientide vajadustele, säilitades sõltumatu arvamuse ettevõtte tegevuse vastavuse kohta reguleerivatele seadusandlikele aktidele ning ettevõtte finantsolukorra kohta.

Eesmärk:
Meie põhiline eesmärk on olla klientidele kompetentne ärinõustaja pakkudes nii omanikele kui kolmandatele osapooltele kindlust finantsaruannete usaldusväärsuse osas. Meie teenuste osutamise aluseks on põhjalik arusaam klientide äriprotsessidest ja –strateegiatest.

Teenused:
Finantsaruandluse audit
- Kõrge kindlustunne finantsaruannete osas
- Rahvusvahelistele Auditeerimise Standarditele vastav audit
- Rahvusvahelistele Finantsaruandluse Standarditele ja Eesti heale raamatupidamistavale vastavate finantsaruannete audit
- Kontserni aruandluspakettide audit
- Ettevõtte sisekontrollisüsteemide testimine
- Märgukiri juhtkonnale tehtud tähelepanekute osas sisekontrolli süsteemide ja raamatupidamisega seotud teemadel ning ettepanekuid olukorra parandamiseks

Finantsaruandluse ülevaated
- Kindlustunne finantsaruannete osas
- Piiratud Rahvusvaheliste Ülevaatamise Töövõttude Standarditele vastavad ülevaated
- Ülevaated kohalikele raamatupidamise aastaaruannetele või kontserni aruandluspakettidele
- Analüütilised protseduurid

Kokkuleppelised protseduurid:
- Teatud riskivaldkondade analüüs
- Kokkuleppeliste tegevuste teostamine ning saadud tulemuste raporteerimine

Eriotstarbelised audiitori aruanded:
- Kindlustunde andmine erinevatele ametiasutustele (näiteks erinevatel hangetel osalemisel)
- Tulevikku suunatud finantsinfo analüüs ja hindamine (nt hinnang prognoositud rahavoogudele)

Muud audiitori aruanded:
- Vastavuste kontroll
(Nt krediitiasutuste seadusest, kindlustustegevuse seadusest, investeerimisfondide seadusest, väärtpaberituru seadusest, elektrituru ja teistest seadustest tulenevad nõutud audiitori aruanded)

Muud nõutavad audiitori aruanded:
(Nt audiitori aruanded mitterahaliste sissemaksete hindamise ja aktsiate/osade ülevõtmisaruande kohta, arvamus lõpp-bilansi ja varajaotusplaani kohta)
Kasu:
Usaldusväärsed ja rahvusvaheliselt aktsepteeritavad arvamused raamatupidamisaruannete kohta. 

Veiko Hintsov
Partner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS Deloitte Audit Eesti läbipaistvusaruanded

  • ExternalURL

Loe lisaks