This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark Email Trüki lehekülg

Restruktureerimise majandusalane nõustamine

Eesmärk:
Raamatupidamise dokumentide arusaadavus keerukates tehingutes

Situatsioon:
Omandamine, ühinemine, jagunemine, kontserni restruktureerimine

Teenused:
* Protsessi juhtimine
* Nõustamine omandamise protsessi  raamatupidamisarvestusel
* Nõustamine immateriaalsete varade identifitseerimisel
* Eksperthinnangute ja juhatuse hinnangute koordineerimine
* Nõustamine varade väärtuste hindamisel ja arusaadavate dokumentide koostamisel
* Ühinemiskuupäeva määratlemine
* Tegevuste ja sammude formuleerimine tehingu finantsaruannetes kajastamiseks
* Ekspert- ja juhatuse hinnangute koordineerimine
* Nõustamine selgete ja arusaadavate dokumentide ettevalmistamisel
* Raamatupidamispersonali koolitamine ja nõustaminee

Kasu:
Tehing on selgelt dokumenteeritud, raamatupidamisarvestuses kasutatavad dokumendid on selged ja finantsarvestusega tegelev personal mõistab tehingut üheselt