This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark Email Trüki lehekülg

Nõustamine raamatupidamise sise-eeskirjade koostamisel

Eesmärk:
Usaldusväärse regulatsiooni koostamine ettevõtte sisekontrollisüsteemi tagamiseks

Teenused:
* Ettevõttes toimivate sisekontrolli protseduuride identifitseerimine
* Soovitused uute sisekontrolli protseduuride väljatöötamiseks
* Soovitused ja kaasabi ettevõtte sisekontrolli-süsteemi ülesehituseks
* Soovitused ja ettepanekud ettevõttesisese raamatupidamise sise-eeskirja koostamisel

Kasu:
Ettevõttes toimiv ja kaasaegne raamatupidamise sise-eeskiri
Sisekontrollide paranemine