This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark Email Trüki lehekülg

Nõustamine rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite juurutamisel

Eesmärk:
Usaldusväärse, IFRS nõuetele vastava aruandlussüsteemi rakendamine

Teenused:
* Kasutatavate raamatupidamisarvestuse põhimõtete analüüs ja IFRS nõuetele vastavusse viimiseks vajalike põhimõtete  kohandamise  analüüs
* IFRS’ile üleminekuks vajamineva  informatsiooni kogumine ja täpsustamine
* Raamatupidamise sise-eeskirjade vastavusse viimine IFRS nõuetega
* Raamatupidamisarvestusega tegeleva personali koolitamine

Kasu:
Hea kvaliteediga IFRS nõuetele vastavad finantsaruanded koos raamatupidamise personali teadlikkuse tõstmisega IFRS nõuete osas