This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark Email Trüki lehekülg

Finantsarvestuse ja -aruandluse alane nõustamine

Eesmärk:
Leida vastused finantsarvestuse alastele küsimustele

Teenused:
* Kontroll-lehed Eesti hea tava ja Rahvusvahelise Finantsaruandluse Standardite (IFRS) kohaselt koostatavatele aruannetele
* Eesti hea tava ja IFRS kohaselt koostatud finantsaruannete analüüs
* Näidislahenduste koostamine
* Raamatupidamise protsesside kaardistamine ja analüüs
* Raamatupidamisalased konsultatsioonid
* Nõustamine raamatupidamislike hinnangute koostamisel

Kasu:
Spetsialisti arvamus ja nõuanne koos selge teadmisega, kuidas harva ette tulevaid tehinguid raamatupidamises kajastada  ning neid aastaaruandes esitada