This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark Email Trüki lehekülg

10 soovitust elektroonilise majandusaasta aruande esitajale

Author: Kersti Ruut

10 soovitust, mida 2010. aasta elektroonilise majandusaasta aruande esitamisel tähele panna


Kersti Ruut, manager, AS Deloitte Audit Eesti


Elektrooniline majandusaasta aruanne tuleb esitada aruandluskohustuslastel, kelle aruandeperiood algab 2009. aasta 1. jaanuaril või hiljem. Elektroonilisest majandusaasta aruande esitamisest on vabastatud ühingud, kes esitavad konsolideerimisgrupi aruandeid või likvideerimis- ja lõpparuandeid vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale või Rahvusvaheliste Finantsaruandluse Standardite (IFRS) kohaselt koostatud majandusaasta aruandeid. Nemad esitavad esitavad kuni 01.01.2012 oma aruandeid PDF-failina


1. Veendu millises formaadis pead aruande registrile esitama – kas kõikidel juhatuse liikmetel õnnestub aruanne digitaalselt allkirjastada või tuleb see allkirjastada paberil ning esitada pdf-formaadis, kas seda on võimalik esitada ise või tuleb seda teha läbi notari.
2. Aruande koostamisel on eelmisel aastal sisestatud andmed eeltäidetud, kuid veendu siiski, et kõik mis vaja, on olemas ja vastab tegelikule olukorrale.
3. Alates 1. jaanuarist 2010 kadus majandusaasta aruandes tegevjuhtkonna deklaratsiooni täitmise kohustus. Kui aruanne kuulub allkirjastamisele käsitsi, tuleb aruandele lisada juhatuse liikmete allkirjadega leht, kus on soovitav sarnaselt deklaratsioonile välja tuua kinnitus, mida allkirjastatakse, kes allkirjastab ja millal. Pane tähele – see kehtib ainult nendele majandusaastatele, mis algasid hiljem kui 1. juuli 2009.
4. Ära koorma aruannet lisadega, mis ei anna aruande lugejale lisandväärtust – iga kirje täiendav lisa peaks välja tooma täpsema informatsiooni, mitte kopeerima juba esitatut. Lisaks pane aruandevormide täitmisel tähele, et võrreldes eelmise aastaga on mitmeid vorme uute elementidega täiendatud ning ka nende osas tuleb vajaduse korral esitada vastavad võrdlusandmed.
5. Elektroonilise majandusaasta vormides ei teki lisade numbrid viidetena automaatselt ja need tuleb kõik käsitsi juurde lisada ja hiljem ka üle kontrollida. Soovitav on viited lisada üsna aruande vormistamise lõpus, kui lisade arv ning järjekord on selgunud. Kindlasti tuleb kasutada lisade vahelist ristviitamist.
6. Vormides on kohustuslik töötajate arvu lisamine.
7. Olulise bilansipäeva järgse sündmusena tuleks märkida EURO kasutuselevõttu Eestis alates 1. jaanuarist 2011.
8. Kõik, kelle majandusaasta lõpeb enne 1. jaanuarit 2011, peavad aruande koostama ja esitama Eesti kroonides. Ühingud, kelle periood lõpeb 2011. aastal, peavad terve aruande koostama juba eurodes.
9. Kui ettevõtte on auditi või ülevaatusekohuslane (vt kohustuse tekkimist Audiitortegevuse seadusest), siis vandeaudiitor lisab oma vastava aruande aruandluskeskkonnas peale juhatuse poolt elektroonilise majandusaasta aruande digitaalset allkirjastamist. Lepi eelnevalt vandeaudiitoriga kokku, kuidas see protsess teie vahel välja näeb.
10. Peale majandusaasta aruande allkirjastamist kõikide juhatuse liikmete poolt ning vajadusel vandeaudiitori aruande lisamist, tuleb lisada kasumi jaotamise või kahjumi katmise ettepanek ja müügitulu jaotus ning aruanne registrile esitada. Osaühingute puhul tuleb aruande esitamisel lisada osanike nimekiri majandusaasta aruande kinnitamise seisuga, kui võrreldes eelmise majandusaasta aruande kinnitamise ajaga on osanike andmed muutunud.