This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark Email Trüki lehekülg

Esitusviisi kontroll-leht IFRS 8 “Tegevusüksused” kohta


Lae alla  

IFRS 8 anti välja novembris 2006 ja on rakendatav 1. jaanuaril 2009 ja hiljem algavate majandusaastate kohta koostatavatele finantsaruannetele. See standard asendab standardit IAS 14 „Segmendiaruandlus“. IFRS jõustumisega muudetakse IFRS ja US GAAP nõuded esitusviisile olulises osas sarnaseks.
Käesolevat kontroll-lehte võib kasutada hindamaks finantsaruannete vastavust standardis IFRS 8 esitatud esitlusviisi ja avaldatava informatsiooni nõuetele nii selle ennetähtaegsel kui tähtaegsel kasutusele võtmisel.

Lehekülg viimati uuendatud