This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark Email Trüki lehekülg

Teadmiseks nii audiitorile kui kliendile

Author: Tiit Atso, Auditi assistent

Tegevusalade kajastamine majandusaasta aruannetes

Juhime Teie tähelepanu, et 2007. aastast on muutunud ettevõtete tegevusalade kajastamine majandusaasta aruannetes. Muudatusega kaasneb Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK) kasutuselevõtt majandusaasta aruannetes, millest tulenevalt ei saa oma tegevusala enam “vabalt” sõnastada.

EMTAK on rahvusvaheliselt ühtlustatud klassifikaator, mis koos selgitustega on kättesaadav veebilehel  http://www.eer.ee/emtak.phtml . EMTAK klassifikaatori kasutuselevõtu eesmärk on saada täpsem ülevaade ettevõtete tegevusest ning korrastada tegevusalade nimekirjad Äriregistris.

EMTAK klassifikaatori kasutamise kohustus kehtib majandusaasta kohta, mis algab
1.01.2007 või hiljem. EMTAK koodi avaldamise täpsusaste on kehtestatud justiitsministri 28.12.2005 määrusega nr 59, millest tulenevalt peab selle avaldama neljanda taseme EMTAK koodi täpsusega (neljakohaline kood: 0111 kuni 9900). EMTAK koodi tuleb kasutada eelkõige majandusaasta aruande lisas, kus näidatakse kuni 10 tähtsamat tegevusala müügitulu alusel. Müügitulu lisa järgi uuendatakse ettevõtete põhitegevusalasid ka Äriregistris. Samuti tuleb EMTAK koodi kasutada tiitellehel, kui on soov põhitegevusala eraldi välja tuua.

Iga-aastaselt muutuv tulumaksumäär

Lisaks tuletame Teile meelde, et alates 1. jaanuarist 2008 langeb tulumaksumäär ja tõuseb füüsilise isiku maksuvaba tulu suurus. Kõigile töötasu puudutavatele väljamaksetele, mis toimuvad 2008. aastal, tuleb arvestada tulumaksumäära 21% (k.a detsembris 2007 arvestatud palgad, mis kuuluvad väljamaksmisele 2008. aastal).

Dividendidele rakendatav tulumaksumäär on 2008. aastast 21/79.

Füüsiline isik saab oma 2008. aasta sissetulekutest igakuiselt maha arvata 2 250 krooni maksuvaba tulu (27 000 krooni aastas).