This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark Email Trüki lehekülg

Security

Deloitte tähistab ühte või mitut Deloitte Touche Tohmatsu't, mis on piiratud vastutusega äriühing ja selle liikmesfirmade võrgustikku, kus iga liikmesfirma on juriidiliselt eraldiseisev ja sõltumatu ettevõte. Deloitte Touche Tohmatsu ja tema liikmesfirmade juriidilise struktuuri detailset kirjeldust vaata www. deloitte.ee

Deloitte Touche Tohmatsu on rakendanud üldtunnustatud turvatehnoloogiastandardid kaitsmaks veebilehe külastajate poolt sisestatud informatsiooni väärkasutuse, kaotsimineku ja moonutamise eest. Ainult autoriseeritud personalil on ligipääs veebilehele sisestatud isikuandmetele. Neilt töötajailt nõutakse delikaatsete andmete konfidentsiaalsuse hoidmist. See nõue kehtib kõikidele isikutele ja seotud osapooltele, kes on seotud Deloitte Touche Tohmatsu'ga ja kellel on ligipääs sellisele informatsioonile. Kõik külastajad peavad siiski teadlikud olema, et veebilehekülg võib sisaldada viiteid lehekülgedele, mis ei ole reguleeritud Deloitte poolt kehtestatud turvalisusnõuetega.