This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark Email Trüki lehekülg

Legal

Autorikaitse

Käesoleva kodulehe sisu on loonud  Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”) või DTTL liikmesfirma või mõni nendega seotud üksus, kui ei ole viidatud teisiti.

Kui ei ole märgitud teisiti, on Teil õigus vaadata, kopeerida, trükkida ja levitada (aga mitte muuta) antud kodulehe sisu eeldusel, et käesoleva kodulehe sisu taoline kasutamine on informatiivse, mitteärilise suunitlusega ning et iga koopia kannab autoriõiguse märget või muud  sisu päritolule viitavat märget. Lubatud ei ole kopeerida, kasutada tarkvara patenteeritud protsesse või tehnoloogiat sellelt kodulehelt.

Juhul, kui ei ole selgesõnaliselt viidatud, ei ole õigus kasutada järgnevaid nimesid ja märke: “Deloitte”, “Touche”, “Tohmatsu”, “Deloitte Touche Tohmatsu”, “Deloitte & Touche”, Deloitte’i logo, Deloitte Touche Tohmatsu logo või teisi Deloitte Network registreeritud või registreerimata kaubamärke sellelt kodulehelt.

Viited teiste osapoolte kaubamärkidele sellel kodulehel on ainult identifitseerimiseks ning ei tähenda, et need osapooled oleksid selle kodulehe või selle sisu heaks kiitnud. Keelatud on kasutada mistahes teiste osapoolte kaubamärke.

Tingimused ja vastutuse piiramine

Käesolev koduleht sisaldab üksnes üldist informatsiooni ja DTTL ei anna selle kodulehe või selle osade kaudu professionaalset nõu. Enne ühegi otsuse langetamist või vastuvõtmist, mis võib mõjutada teie finants- või ärilist olukorda, tuleks teil nõu pidada professionaalse nõustajaga. 

DTTL ei anna käesoleva kodulehe kaudu mingeid garantiisid, ei taga vigade puudumist sellel ega anna lubadusi tulemuste või kvaliteedi osas. DTTL ütleb lahti igasugustest garantiidest, sh ilma piiranguteta garantiidest kaubanduslikkusele, tiitlile, teatud eesmärgiks sobivusele, ühilduvusele, turvalisusele ja täpsusele.

Käesoleva kodulehe ning sellel oleva info kasutamine ning sellest tulenevad kahjud on teie oma risk.

Mõned lingid sellele kodulehel viitavad kolmandate osapoolte veebilehtedele, mida DTTL ei kontrolli. Deloitte Eesti ei kontrolli ega vastuta ka teiste DTTL liikmesfirmade kodulehtede ega neil leiduvate viidete eest.