This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark Email Trüki lehekülg

Riikide üldinfo

Deloitte ImageJärjest suurenev rahvusvaheliste äriühingute arv ja mitmekesisus pakub tänapäeva globaalses majandussüsteemis tegutsevatele ettevõtetele nii väljakutseid kui võimalusi. Ligipääs objektiivsele ja ajakohasele informatsioonile erinevate riikide äriolude kohta on rahvusvaheliselt tegutsevatele või laieneda  plaanivatele ettevõtetele edu saavutamiseks kriitilise tähtsusega.

Deloitte Riikide Teejuht annab ülevaate enam kui 100 riigi maksu- ja investeerimiskeskkonnast ning teeb kokuvõtte järgmistest teemadest :

Riikide Teejuht

  • Investeerimiskeskkond
  • Äritegevust reguleeriv keskkond
  • Välisinvesteeringud
  • Majandusüksuse valik
  • Juriidilise-  ja üksikisiku maksustamine 
  • Tööõigus