This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark Email Trüki lehekülg

Deloitte

SpotlightDeloitte on kaubamärk, mille all kümned tuhanded sõltumatute firmade pühendunud professionaalid üle maailma on koondunud selleks, et pakkuda valitud klientidele audiitor- ja riskihaldamise teenuseid, juhtimis,- finantsnõustamis- ning maksu- ja juriidilisi konsultatsioone. Need firmad on Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), UK määratud vastutusega äriühingu liikmed. Iga liikmesfirma osutab teenuseid kindlas geograafilises piirkonnas ning allub selle riigi või riikide seadustele ja regulatsioonidele, kus ta tegutseb. DTTL aitab koordineerida liikmesfirmade tööd, kuid ta ise klientidele teenuseid ei osuta. DTTL ja tema liikmesfirmad on eraldiseisvad ning sõltumatud juriidilised isikud, mis ei saa kohustada teisi ettevõtteid. DTTL ja tema iga liikmesfirma kannavad vastutust vaid iseenda, mitte üksteise tegude või tegemata jätmiste eest. Igal DTTL liikmesfirmal on erinev struktuur vastavalt kohaliku riigi seadustele, regulatsioonidele, kohalikule praktikale ja teistele faktoritele ning tal on õigus tagada oma territooriumil professionaalsete teenuste osutamine läbi oma tütar- ning sidus- ja/või teiste ettevõtete.

Deloitte Kesk-Euroopas

Deloitte Kesk-Euroopas on piirkondlik organisatsioon ettevõtetest, mis on koondunud katusorganisatsiooni Deloitte Central Europe Holdings Limited - Deloitte Touche Tohmatsu Limited liikmesfirma Kesk-Euroopas - alla. Teenuseid osutavad organisatsiooni Deloitte Central Europe Holdings Limited tütar- ja sidusettevõtted, mis on eraldiseisvad ja iseseisvad juriidilised isikud. Katusorganisatsiooni Deloitte Central Europe Holdings Limited tütar- ja sidusettevõtted kuuluvad piirkonna juhtivate professionaalseid teenuseid pakkuvate firmade hulka, osutades teenuseid rohkem kui 3400 inimese poolt enam kui 30-s esinduses 17-s riigis.

Deloitte Eestis

Eestis osutavad teenuseid AS Deloitte Advisory ja AS Deloitte Audit Eesti (ühine nimetus "Deloitte Eesti"), mis on organisatsiooni Deloitte Central Europe Holdings Limited sidusettevõtted. Deloitte on üks juhtivaid finantsnõustamiskonsultatsioone pakkuvaid ettevõtteid Eestis, osutades auditi, maksu- ja juriidilisi konsultatsioone, ettevõtte riskihaldamise ja finantsnõustamise teenuseid.