This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark Email Trüki lehekülg

Advokaadibüroo

Deloitte Legal on peamiselt äriõigusele keskendunud advokaadibüroo, mis on suuteline osutama õigusteenust enamikes ühinguõiguslikes küsimustes. Samuti oleme võimelised kliente professionaalselt esindama erinevates kohtumenetlustes ja nõustama ettevõtjaid igapäevaselt ettetulevatel õiguslikel teemadel.

Peame oluliseks efektiivset ja kliendi ärilisest eesmärgist lähtuvat teenuse osutamist. Oleme kliendi jaoks kättesaadavad ja pakume lahendusi lähtudes iga kliendi ärivaldkonna spetsiifikast. Eeltoodu tõttu hindame kõrgelt usalduslikke pikaajalisi kliendisuhteid, mis aitavad  meil osutada kvaliteetset õigusteenust.

Teistest advokaadibüroodest eristab meid kuulumine maailma suurima audiitorbüroo Deloitte rahvusvahelisse võrgustikku, mis tagab regionaalselt kui ka ülemaailmselt efektiivse koostöö ja lisaks koostöö Deloitte Eesti audiitorite kui ka maksu- ja finantsnõustamise osakonnaga. Sellised võimalused aitavad meil osutada õigusteenust strateegiliselt ehk näha kitsast õiguslikust küsimusest kaugemale. Rahvusvahelise kogemuse ärakasutamine ja koostöö teiste teenuseosutajatega annab meile võimaluse pakkuda klientidele terviklikke ning praktilisi õiguslikke lahendusi.

 

Advokaadibürood juhib vandeadvokaat Rait  Kaarma, kes on tegelenud ettevõtjate õigusnõustamisega üle kümne aasta ja töötanud varasemalt mitmes tuntud advokaadibüroos. Seejuures on Rait osalenud pretsedenti loovates ja Riigikohtuni jõudnud maksu- ning kinnisvaraõigust puudutavates kohtuvaidlustes. Rait on Eesti Advokatuuri juurde moodustatud põhiõiguste komisjoni liige.

Advokaadibürooga on liitumas jurist Kadri Rebane, kes on Deloittes äriõigusega tegelenud kolm aastat ning varem töötanud advokaadibüroos Sorainen ja kellel on märkimisväärne kogemus ühinguõiguslike küsimuste lahendamisel ning lepinguõiguses.

 

Täiendava informatsiooni saamiseks pöörduge palun meie poole:

Rait Kaarma
Vandeadvokaat
Tel: 640 6525
Mob: 56 614 735
E-post: rkaarma@deloitteCE.com

 

Kadri Rebane
Jurist
Tel: 640 6519
E-post: krebane@deloitteCE.com

 

Eeva Pajuviidik
Jurist - Nõunik
Tel: 640 6500
E-post: epajuviidik@deloitteCE.com
(lapsehoolduspuhkusel)

 

* Vastavalt advokatuuriseaduse § 40 lg 3 ei osuta jurist õigusteenust. Jurist abistab advokaati.