This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalized service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them.

Bookmark Email Print this page

Deloitten tutkimus: Puolustusvälineteollisuutta vauhdittaa ilmailualan kasvu

Deloitten tuoreesta kansainvälisestä Global Aerospace and Defense Industry 2014 -tutkimuksesta selviää, että globaalin ilmailualan ja puolustusvälineteollisuuden kokonaisliikevaihdon oletetaan kasvavan viisi prosenttia tämän vuoden aikana. Kaupallisen ilmailualan ennustetaan kasvavan jyrkästi kun taas puolustusteollisuus on pienessä laskussa.

Puolustusteollisuuden kokonaisliikevaihdon laskua on jatkunut viime vuodet. Sama trendi näyttää jatkuvan, ja alan liikevaihdon uskotaan pienentyvän 2,5 % vuonna 2013. Lasku johtuu pääasiassa aseellisten konfliktien vähenemisestä Irakissa ja Afganistanissa. ”Toimiala on murroksessa. Kaupallinen puoli kasvaa ja perinteinen puolustusvälineteollisuus laskee. Moni toimija on jo vahvasti läsnä molemmilla liiketoiminnan sektoreilla. Esimerkkinä tästä on Airbus Group, joka vaihtoi nimensä EADS:stä paremmin kaupalliseen sektoriin sopivaksi ’’, toteaa Deloitten teollisuustuotteet ja -palvelut -toimialajohtaja Timo Nieminen.

Puolustusvälineteollisuuden kokonaisliikevaihdon laskusta huolimatta kasvua on nähtävissä erityisesti Lähi-idässä, Venäjällä ja Aasian maissa. Näiden maiden uskotaan jatkossakin hankkivan lisää seuraavan sukupolven puolustustarvikkeita. ”Monelle toimijalle on edelleen olemassa kasvutaskuja. Hyvänä esimerkkinä tästä on kotimainen puolustusvälinekonsernimme Patria, joka allekirjoitti merkittävän sopimuksen viime marraskuussa panssaroitujen pyöräajoneuvojen toimituksesta Etelä-Afrikkaa’’, huomauttaa Nieminen.

Kaupallisen ilmailualan korkean kasvuennusteen selittää tämän hetkisen lentokonekaluston vanheneminen ja matkustajakapasiteetin lisääntyminen. Ilmailualan ja puolustusvälineteollisuuden kokonaisliikevaihdon kasvun ennustetaan myös tulevaisuudessa syntyvän kaupallisen ilmailualan kysynnän lisääntymisestä.

Tutustu koko tutkimukseen Deloitten sivuilla.


Lisätietoja:

Timo Nieminen
Partner, teollisuustuotteet ja -palvelut
Deloitte
puh. +358 20 755 5401
e-mail timo.nieminen@deloitte.fi

 

Share this page

Email this Send to LinkedIn Send to Facebook Tweet this More sharing options

Stay connected