This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalized service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them.

Bookmark Email Print this page

Deloittes CFO-undersøkelse - 1. kvartal 2013

Klar overvekt av optimisme blant CFO-ene

 

Deloitte gjennomførte nylig en undersøkelse blant CFO-ene i Norges 500 største virksomheter. Hensikten med undersøkelsen er å måle utviklingen av CFO-enes oppfatning om blant annet risiko, finansiering av virksomheten, samt fastsette viktige indikatorer for den generelle økonomiske utviklingen. 

Undersøkelsen gjennomføres hvert halvår og rapporten for 1. kvartal 2013 er den femte i rekken. Totalt 100 CFO-er har deltatt i undersøkelsen, noe som gir en svarandel på 20 %.

Hovedfunn fra undersøkelsen:

  • En overvekt av CFO-ene er optimistiske med hensyn til framtidsutsiktene. Nettoandelen av CFO-ene som er mer optimistiske nå enn for 6 måneder siden er 36 %, sammenlignet med 10 % i 3. kvartal 2012. Størst fremgang i andelen optimisme er det innenfor bransjene «produksjon/industri» og «olje og energi», mens «detaljhandel/engros» har mest tilbakegang.
  • CFO-ene innen «olje og energi» har en klar målsetning om å øke gearingen de neste 12 månedene, mens innen «bank/finans/forsikring» fortsetter tilpasningene til nye og strengere reguleringer nasjonalt og internasjonalt slik at disse forventer redusert gearing.
  • I 2012 var det et rekordsterkt obligasjonsmarked. Nyutstedelse så langt i år, samt resultatene fra årets første CFO-undersøkelse, indikerer at trenden vil fortsette i 2013. Nettoandelen av CFO-ene som oppfatter banklån som tilgjengelig og attraktivt er på henholdsvis 18 % og 54 %. Tilsvarende tall for obligasjonslån for tilgjengelighet og attraktivitet er på henholdsvis 55 % og 49 %.
  • En klar overvekt av CFO-ene forventer økt M&A- og private equity aktivitet de neste 12 månedene.

Rapporten kan lastes ned i sin helthet her: Deloittes CFO-undersøkelse – Klar overvekt av optimisme blant CFO-ene

Dersom du har spørsmål til undersøkelsen, kontakt:
Ragnar Nesdal, Partner i Deloitte, Financial Advisory, telefon: 95 88 01 05, eller epost: rnesdal@deloitte.no

Last updated

Share this page

Email this Send to LinkedIn Send to Facebook Tweet this More sharing options

Stay connected