This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalized service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them.

Bookmark Email Print this page

Tax & Legal News

2014 - 2010

2014 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 
  June: Tax & Legal News » HTML  
  May: Tax & Legal News » HTML  
  April: Tax & Legal News » HTML  
  March: Tax & Legal News » HTML  
  February: Tax & Legal News » HTML  
  January: Tax & Legal News » HTML  
2013 2013 / 2012 / 2011 / 2010 
  December: Tax & Legal News » HTML  
  October: Tax & Legal News » HTML  
  August: Tax & Legal News » HTML  
  June: Tax & Legal News   » PDF
  April: Tax & Legal News » HTML » PDF
  February: Tax & Legal News » HTML » PDF
  January: Tax Alert » HTML  
2012 2013 / 2012 / 2011 / 2010 
  December: Tax & Legal News » HTML » PDF
  October: Tax & Legal News » HTML » PDF
  September: Tax Alert   » PDF
  August: Tax & Legal News » HTML » PDF
  June: Tax & Legal News » HTML » PDF
  April: Tax & Legal News » HTML » PDF
  March: Tax Alert   » PDF
  February: Tax & Legal News » HTML » PDF
2011 2013 / 2012 / 2011 / 2010 
  December: Tax & Legal News » HTML » PDF
  November: Tax Alert » HTML » PDF
  October: Tax & Legal News » HTML » PDF
  August: Tax & Legal News » HTML » PDF
  August: Tax Alert » HTML » PDF
  June: Tax & Legal News » HTML » PDF
  April: Tax & Legal News » HTML » PDF
  March: Tax Alert » HTML » PDF
  February: Tax & Legal News » HTML » PDF
  February: Tax Alert » HTML » PDF
  February: Mimoriadne vydanie » HTML » PDF
2010 2013 / 2012 / 2011 / 2010 
  December - Priame dane » HTML » PDF
Zdaňovanie príjmov fyzických osôb | Zmeny týkajúce sa odvodov na zdravotné poistenie | Zmeny týkajúce sa odvodov na sociálne poistenie | Zdaňovanie príjmov právnických osôb
  December - Nepriame dane » HTML » PDF
Novela zákona o DPH | Nové pravidlá pri používaní elektronických registračných pokladníc | Novely zákonov o spotrebných daniach
  October - Daň z príjmov » HTML » PDF
Návrh novely zákona o dani z príjmov  
  October - DPH » HTML » PDF
Návrh novely zákona o DPH a súvisiaceho zvýšenia štandardnej sadzby DPH na 20 % | Predĺženie termínu na podanie žiadosti o vrátenie DPH | Smernica Rady EÚ o fakturácii | Metodický pokyn Daňového riaditeľstva SR k určeniu miesta dodania upratovacích prác | Nedávna judikatúra Európskeho súdneho dvora
  July » HTML » PDF
Znížená 6%-ná sadzba DPH na predaje z dvora | Navrhovaná novela zákona o DPH | Usmernenie Daňového riaditeľstva SR k skupinovej registrácii DPH | Informačný systém pohybov a kontrol výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani | Nedávna judikatúra Európskeho súdneho dvora  
  February » HTML » PDF
Menia sa podmienky zamestnávania zamestnancov na dobu určitú a na čas kratší ako 15 hodín týždenne. |Čiastočne sa zjednodušili podmienky vydávania povolení na pobyt, najmä pre cudzincov pôsobiacich u významných zahraničných investorov. | Opäť sa sprísnili podmienky pre uzatváranie spotrebiteľských zmlúv.
  January   » PDF
Nové tlačivá daňového priznania k dani z pridanej hodnoty a súhrnného výkazu platné od 1. januára 2010