This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them.

Bookmark Email Print page

Seminar: Računovodstvo. Revizija. Porezi. 2013.

Deloitte Akademija: MODUL 3, 16. maj 2013. godine, Hotel Bosnia

Start date and time

May 16, 2013 8:30 AM

End date and time

May 16, 2013 4:00 PM

Time zone:

(GMT+01:00) Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb

Venue

Hotel Bosnia
Kulovica 9
Sarajevo 71000
Bosna i Hercegovina

Contact information

Irina Nevstrujev Zarić 
Administrator 
Deloitte d.o.o. 
Tel: +387 (0)33 277560 
Email: cedeloittesarajevo@deloittece.com

Registration options

Online

Event registration is closed.

Payment Information

Kotizacija

Iznos kotizacije po pojedinom  terminu iznosi 150 KM (PDV je uračunat u cijenu). Kotizacija uključuje sudjelovanje na seminaru, materijale i osvježavajuća pića, te ručak koji će biti organizovan u pauzi seminara. Molimo da navedeni iznos kotizacije uplatite na račun Deloitte d.o.o. Sarajevo broj 1610000004590051, kod Raiffeisen bank d.d. Bosne i Hercegovine.

Prijave za seminar

Prijave za seminar  treba izvršiti do 13. maja 2013. godine

Prijavite se popunjavanjem ovog registracijskog formulara, ili ne e-mail cedeloittesarajevo@deloittece.com ili putem: fax-a 033/277-561.

Deloitte akademijaDacademy

U okviru kontinuirane profesionalne edukacije za računovođe i revizore pozivamo Vas na Seminar RAČUNOVODSTVO  - REVIZIJA  - POREZI, 2013 Modul 3, koji će se održati 16.05.2013. u Sarajevu (hotel Bosnia).

PROGRAM SEMINARA

  • Poresko planiranje u kontekstu grupacija društava: u kontekstu PDV-a i poreza na dobit;
  • Funkcija interne revizije s osvrtom na najbolje prakse i smjernice Bazelskog komiteta za superviziju banaka;
  • Uposlenici izaslani iz inostranstva – porez na dohodak i socijalno osiguranje sa aspekta lokalnog zakonodavstva i međunarodnih

Predavači

  • Gosp. Sead Bahtanović, direktor, Deloitte d.o.o. Sarajevo
  • Gđa. Sabina Softić, direktor revizije, Deloitte d.o.o. Sarajevo
  • Gđa. Alma Patković Bajić, menadžer, Deloitte d.o.o. Sarajevo
  • Gđa. Tatjana Milišić, menadžer, Deloitte Advisory Services d.o.o. Sarajevo
  • Gosp. Sanjin Pita, menadžer, Deloitte Advisory Services d.o.o. Sarajevo

Plan seminara

8:30 - 09:00 Registracija učesnika, uvodna riječ
9:05 - 11:00 Poresko planiranje u kontekstu grupacija društava: u kontekstu PDV-a i poreza na dobit
11:05 - 11:20 Pauza za kafu
11:20 - 12:50 Funkcija interne revizije s osvrtom na najbolje prakse i smjernice Bazelskog komiteta za superviziju banaka
12:50 - 14:00 Ručak
14:00 - 15:00 Uposlenici izaslani iz inostranstva – porez na dohodak i socijalno osiguranje sa aspekta lokalnog zakonodavstva i međunarodnih ugovora
15:00 - 15:15 Pauza za kafu
15:15 - 16:00 Pitanja i odgovori

U skladu sa dokumentom broj OD-10/13 od 22.02.2013. godine Savez računovođa, revizora i finansijskih djelatnika FBiH je donio odobrenje o izvođenju kontinuirane profesionalne edukacije koja se priznaje u trajanju od 7 sati/bodova.

Kotizacija

Iznos kotizacije po pojedinom  terminu iznosi 150 KM (PDV je uračunat u cijenu). Kotizacija uključuje sudjelovanje na seminaru, materijale i osvježavajuća pića, te ručak koji će biti organizovan u pauzi seminara. Molimo da navedeni iznos kotizacije uplatite na račun Deloitte d.o.o. Sarajevo broj 1610000004590051, kod Raiffeisen bank d.d. Bosne i Hercegovine.

Prijave

Prijave za seminar  treba izvršiti do 13. maja 2013. godine. Prijavite se popunjavanjem ovog registracijskog formulara klikom na "REGISTER" ili na e-mail cedeloittesarajevo@deloittece.com ili putem: fax-a 033/277-561.

Pitanja

Sva pitanja ili primjedbe koje se odnose na sadržaj ovoga poziva slobodno uputite na navedene kontakt podatke.

Irina Nevstrujev Zarić 
Tel: +387 (0)33 277560 
Email: cedeloittesarajevo@deloittece.com

Event registration is closed.

Related links

Stay connected:

 

More on Deloitte