Snažíme se, aby naše služba reagovala promptně na vaše požadavky a poskytovala individuální přístup, a proto využíváme na této stránce cookies. Využíváním naší stránky souhlasíte s jejich použitím. Přečtěte si prosím informace týkající se cookies, kde se dozvíte více o tom, jak a kde je používáme, popř. jak je můžete smazat či zablokovat.

Bookmark Email Tisknout tuto stránku

Korporátní zdanění

toy blocks Přímé daně - Zdanění společností
Společnost Deloitte dodává komplexní praktický přístup k plánování daní, který nadnárodním podnikům pomáhá splnit celosvětové daňové a statutární povinnosti a zároveň identifikovat příležitosti pro plánování a poskytovat specializované služby pro efektivní využívání nákladů v souladu s rizikovým profilem organizace. Domníváme se, že nejobhajitelnější daňové strategie odpovídají provozu společnosti a jsou začleněny do celkového podnikatelského plánu.

wind turbine Výzkum a vývoj, Granty a pobídky
Společnost Deloitte pomáhá klientům snížit skutečné náklady na podnikání v jedné zemi nebo ve světě optimalizací peněžních pobídek, které jsou dostupné zpětně nebo které vycházejí z budoucích investičních plánů. Naši specialisté úzce spolupracují s týmem pro zajištění kvality a provádějí revizi výstupů a výpočty, aby posoudili, zda jsou pravidla a další kritéria řádně aplikována a zda jsou zohledněny všechny oprávněné náklady. Nabízíme větší transparentnost a zajišťujeme zohledňování regulatorních změn využíváním globálních technologických řešení a hlubokých odborných daňových znalostí po celém světě.

Blue prints Řízení daňových rizik
Společnost Deloitte díky svým technickým, technologickým a poradenským zkušenostem v oblasti daní pomáhá podnikům vyrovnat se s náročnými úkoly daňových transakcí v několika jurisdikcích, včetně dodržování souladu s pravidly, výkaznictví a řízení rizik pro přímé a nepřímé daně. Pomáháme klientům transformovat procesy a technologie s cílem zvyšovat efektivitu, harmonizovat data a zvyšovat transparentnost od systémů plánování podnikových zdrojů až po proces výkaznictví a dokumentace.
Country Desks:
Experts to provide services in your native language

Email Us   Facebook    LinkedIn Corporate   LinkedIn Alumni   Youtube