Snažíme se, aby naše služba reagovala promptně na vaše požadavky a poskytovala individuální přístup, a proto využíváme na této stránce cookies. Využíváním naší stránky souhlasíte s jejich použitím. Přečtěte si prosím informace týkající se cookies, kde se dozvíte více o tom, jak a kde je používáme, popř. jak je můžete smazat či zablokovat.

Bookmark Email Tisknout tuto stránku

Zdanění fyzických osob - Global Employer Services (GES)

music_instrumentsJak se společnosti rozrůstají a získávají větší globální působnost, nabývá na složitosti i pracovněprávní problematika. K nejzávažnějším oblastem, které musí společnosti v této souvislosti řešit, je dodržování různorodých daňových zákonů a pracovněprávních nařízení. Společnost Deloitte nabízí strategické plány rozvoje globálních zaměstnaneckých programů, a to s důrazem na daňovou a nákladovou optimalizaci.

 

Nabízíme následující služby:

Služby v oblasti vysílání pracovníků do zahraničí  

Je důležité, aby společnost i její zaměstnanci postupovali vždy v souladu s požadavky lokální legislativy, a vyhnuly se tak ohrožení dobrého jména společnosti a souvisejícím právním rizikům. Úspěšný program vysílání pracovníků do zahraničí vyžaduje, aby společnosti udržovaly rovnováhu mezi tržními odměnami a kontrolou nákladů a vždy měli dané směrnice a postupy pro dodržování platných zákonů. Společnost Deloitte vám může s touto složitou oblastí pomoci a to díky rozsáhlým znalostem napříč příslušnými daňovými zákony, specifickým odborným a poradenským znalostem a podpůrného softwaru. Naši odborníci pomáhají společnostem koordinovat různé otázky související s mobilitou pracovních sil, zajišťují pro ně splnění požadavků kladené na mzdovou agendu, podání patřičných výkazů a přehledů a daňových přiznání po celém světě.

Zpět na začátek

Odměňování a benefity 

Společnosti se snaží navrhnout a provozovat programy odměňování a benefitů v přímé souvislosti na efektivitu vynaložených nákladů, daňovou optimalizaci a to nejvýhodnějším způsobem, jak pro zaměstnavatele, tak i pro zaměstnance. Odborníci ze společnosti Deloitte pomáhají sladit programy odměňování a benefitů s celkovými firemními strategiemi, strategiemi řízení talentů a tržními potřebami. Pomáhají řešit složité daňové záležitosti v různých fázích životního cyklu společností, včetně sloučení, nákupu, odprodeje, správného nastavení a celkové restrukturalizace. Náš tým specialistů vám kromě dodržování legislativních požadavků může pomoci najít příležitosti k efektivnějšímu nastavení globálních zaměstnaneckých programů, např. určit celkové odměny, které klíčoví zaměstnanci chtějí a potřebují, identifikovat pobídky pro zaměstnance s cílem úspěšně realizovat firemní obchodní a talentové plány či vyhledávat možnosti, které zajistí návratnost investic při efektivním vynaložení nákladů.

Zpět na začátek

Mezinárodní aspekty v oblasti lidských zdrojů  

Pokud vytváříte první mezinárodní firemní program pro zaměstnance nebo prověřujete provozní efektivitu stávajícího programu nebo hodnotíte či máte v úmyslu změnit stávajícího dodavatele, tak právě s tímto vám mohou pomoci odborníci v oblasti mezinárodních lidských zdrojů ze společnosti Deloitte. Spolupracujeme se společnostmi na správě interních záležitostí týkajících se financí a odměňování v rámci programů globální mobility pracovníků. Pomůžeme vám harmonizovat cíle programu vysílání pracovníků do zahraničí s obecnými personálními a firemními strategiemi. Nabízíme odborné zkušenosti s navrhováním, porovnáváním a správou postupů a realizační dovednosti, které podpoří zaměstnavatele do takové míry, aby mohl věnovat více času zkvalitňování zahraniční praxe svých zaměstnanců.

Zpět na začátek

Rizika, talenty, odměny  

Úspěch každé společnosti přímo souvisí s jejími pracovníky. Dnešní globální prostředí nutí společnosti strategicky uvažovat o využití energie a důvtipu geograficky a kulturně odlišných pracovníků. Odborníci společnosti Deloitte pomáhají nadnárodním společnostem vyhodnotit, zlepšovat a následně transformovat své programy globální mobility pracovníků, globálních odměn, globálních talentů a řízení výkonnosti. Vycházíme z různorodých zkušeností a znalostí společností a poskytujeme klientům na míru šité plány, které zahrnují praktickou stránku implementace s ohledem na stávající provoz. Dále nabízíme služby, které podporují návrh a implementaci příslušných kontrolních mechanismů pro řízení finančního a regulačního rizika přeshraničního rozmísťování talentovaných pracovníků. Dobře navržené a řízení programy společnostem umožňují kvantifikovat návratnost investic a přijímat strategická rozhodnutí o tom, jak nejlépe dosáhnout cílů řízení talentů.

Zpět na začátek

Technologie  

Technologie zajišťuje efektivitu, kontrolní mechanismy a systémy poskytující komplexní a relevantní informace pro rozhodování, které našim klientům umožňují zvyšovat úroveň služeb pro nabyvatele, dodavatele a vedení. Deloitte je přední uznávanou společností v oblasti navrhování, rozvoje a implementace inovativní technologie služeb pro přeshraniční pracovníky, která může významně racionalizovat správu v oblasti programů mezinárodní mobility pracovníků a umožnit využívání dat o těchto pracovnících. Pomáhali jsme řadě nadnárodním společnostem integrovat technologie do programů vysílání zaměstnanců do zahraničí a používat elektronická řešení. Naše internetové nástroje pomáhají rozšiřovat zákaznické služby, urychlovat transakce a sledovat kvalitu a odpovědnost. Díky našemu portálu nové generace GlobalAdvantage mohou uživatelé získávat přístup k našim nástrojům a využívat interaktivní, dynamické funkce.

Zpět na začátek

Imigrační služby  

Správné splnění všech požadavků v oblasti imigrační politiky pro zahraniční zaměstnance má zásadní vliv na jejich zákonný pobyt v České republice. Naši pracovníci z imigračního oddělení vám mohou nabídnout asistenci zahrnující přípravu a podávání žádostí o pracovní povolení pro zahraniční zaměstnance a jejich rodinné příslušníky, zajišťování krátkodobých a dlouhodobých víz, obnovu pracovních povolení a víz, zajišťování českých rodných čísel pro zahraniční zaměstnance a také české řidičské průkazy. Zároveň zařizujeme vydání povolení k přechodnému pobytu pro občany EU a zahraniční víza pro české občany cestující do zahraničí.

Zpět na začátek

HR Certifikace  

Naším strategickým partnerem je přední globální instituce, která umožňuje získávání světově uznávaného certifikátu potvrzujícího dokonalé zvládnutí a praktické využívání progresivních HR postupů, politik a principů. Certifikátem, který je známkou vysokých odborných kvalit, se dnes může hrdě prokázat více než 115 000 význačných HR odborníků na celém světě. Vzhledem k tomu, že náš partner nadále poskytuje služby HR profesionálům v globálním měřítku, vytvořil dva nové certifikáty po HR odborníky působící převážně za hranicemi Spojených států. Společnost Deloitte je nanejvýš poctěna, že se stala partnerem této významné příležitosti v oblasti HR, a proto se ráda ujala nejenom organizace zkoušek, ale také veškeré organizace a správy spojené s udělováním certifikace v České republice. Náš partner nyní pořádá exkluzivní pilotní program globální certifikace pro přední odborníky na inovativní postupy v HR. Účast v tomto programu je možná pouze na pozvání, a my jsme proto velice rádi, že máme tu čest pozvat nejlepší HR odborníky k účasti na této mimořádné příležitosti a umožnit jim získat na základě prokázaných znalostí a zkušeností světově uznávaný HR certifikát.Více informací zde.

Zpět na začátek

Kontakty

LaDana Edwards
Partner
GES, Com&Ben

+420 246 042 848

 

Tereza Kavan Klimešová
Manager
GES

+420 246 042 743

 

Robert Bezecný
Manager
GES

+420 246 042 630

 

Šárka Drbová
Manager
GES

+420 246 042 772

 

Pavel Šnobl
Manager
GES

+420 246 042 540

 

Mária Minárová
Manager
GES

+420 246 042 202

 

Anastazia Verkhorubova
Manager
GES

+420 246 042 817

 

 

 

 

 

Country Desks:
Experts to provide services in your native language

Email Us   Facebook    LinkedIn Corporate   LinkedIn Alumni   Youtube