Snažíme se, aby naše služba reagovala promptně na vaše požadavky a poskytovala individuální přístup, a proto využíváme na této stránce cookies. Využíváním naší stránky souhlasíte s jejich použitím. Přečtěte si prosím informace týkající se cookies, kde se dozvíte více o tom, jak a kde je používáme, popř. jak je můžete smazat či zablokovat.

Bookmark Email Tisknout tuto stránku

IT Governance

Naše integrované služby v oblasti informačního managementu zahrnují:

» ICT Assesment a optimalizace nákladů
 • ICT Assesment
  • Hodnocení stavu ICT jednotek z pohledu
   • Procesního (soulad s ITIL, ITSM)
   • Nákladového
   • Aplikačního
 • Optimalizace nákladů
  • Optimalizace aplikačního portfolia
  • Optimalizace smluv
» Katalog služeb a chargeback model
 • Definice a popis ICT služeb
 • Stanovení kvalitativních parametrů a příprava SLA
 • Specifikace nákladového modelu služeb
 • Stanovení cen
» IT Strategie
 • Propojení podnikové strategické vize s požadovanými schopnostmi ICT
 • Analýza stávajícího stavu a očekávání od ICT v kontextu nejlepší praxe
 • Návrh směřování a budoucího stavu ICT pro zvýšení hodnoty ICT
 • Sestavení proveditelného akčního plánu realizace navržené IT strategie
» Podpora realizace
 • Projektový management:
  • Řízení realizace programů či projektů dle standardu PMBOK v oblasti:
   • Implementace informačních systémů
   • Transformace IT organizací
   • Outsourcing
   • Kompetenčních center
  • Řízení Project management Office
 • QA:
 • Nezávislý dohled nad realizací IT Programů/Projektů v oblasti:
  • Celkového řízení, nastavení metodiky a procesů
  • Technické realizace celkového řešení
  • Zohlednění požadavků a potřeb business
 • Kontrola souladu realizace Programu/Projektu a strategie firmy
 • Konzultace při strategickém rozhodování
 • Průběžné odhalování rizik a návrhy na jejich řešení
» Návrh ICT řešení a podpora výběrového řízení
 • Identifikace a analýza business požadavků
 • Studie proveditelnosti a volba vhodného řešení
  • Specifikace technických požadavků
  • Příprava RFI a vyhodnocení informací
  • Přípravy business case
 • Zadávací dokumentace pro výběrové řízení (RFP)
 • Podpora výběrového řízení a hodnocení nabídek

Kontakty

Jméno:
František Mareth
Společnost:
Senior Manager
Titul pracovní pozice:
Telefon:
+420 246 042 321
Email
infocz@deloittece.com
Jméno:
Společnost:
Titul pracovní pozice:
Telefon:
Email
Jméno:
Ondřej Kadlec
Společnost:
Senior Consultant
Titul pracovní pozice:
Telefon:
+420 246 042 671
Email
infocz@deloittece.com
Jméno:
Martin Klimeš
Společnost:
Senior Consultant
Titul pracovní pozice:
Telefon:
+420 246 042 329
Email
infocz@deloittece.com
Jméno:
Štěpán Jaroch
Společnost:
Senior Consultant
Titul pracovní pozice:
Telefon:
+420 246 042 594
Email
infocz@deloittece.com
Country Desks:
Experts to provide services in your native language

Email Us   Facebook    LinkedIn Corporate   LinkedIn Alumni   Youtube