Snažíme se, aby naše služba reagovala promptně na vaše požadavky a poskytovala individuální přístup, a proto využíváme na této stránce cookies. Využíváním naší stránky souhlasíte s jejich použitím. Přečtěte si prosím informace týkající se cookies, kde se dozvíte více o tom, jak a kde je používáme, popř. jak je můžete smazat či zablokovat.

Bookmark Email Tisknout tuto stránku

Digitální business

Poradenské služby společnosti Deloitte pomáhají společnostem strategicky uchopit digitální technologie pro podporu svého byznysu. Digitální business není na českém trhu novinkou, ale málo firem bylo schopno se přizpůsobit a začít využívat všechny digitální komunikační kanály a inovativní digitální řešení, které přicházejí spolu s technologickým pokrokem.

Naše integrované služby v oblasti informačního managementu zahrnují:

» Enterprise business - digital transformation

Aktuální digitální trendy, jakými jsou novinky v oblasti sociálních sítí, webových řešení, digitálního marketingu, analytiky, přináší ohrožení a příležitosti pro stávající společnosti. Nová řešení umožňují i nové způsoby oslovování nových zákazníků a partnerů a proaktivní ochranu před odchodem těch stávajících. Enterprise business / digital transformation přináší postup jak zajistit soulad businessu s IT, nezávislé poradenství v oblasti information management při tvorbě návrhu a dohledu implementace řešení a zefektivnění nasazení nového IT nástroje s uzpůsobením běhu organizace.

» Digital Strategy

Digitální strategie je profesionální výstup práce našich špičkových konzultantů, který specifikuje strategii využívání a optimálního mixu moderních digitálních technologií jako jsou web, mobilní technologie, sociální sítě, webové analytické nástroje pro podporu business cílů společnosti.

 

Vytvoření a realizace digitální strategie ve Vaší společnosti napomůže:

  • Získávání a posilování zákaznické věrnosti produktu, značce či firmě
  • Zvyšování schopností personalizovat a individualizovat služby a produkty zákazníkům
  • Zacílení služeb a produktů na nové segmenty a nové klienty
  • Zrychlování přenosu marketingových sdělení do trhu a získávání efektivní a okamžité zpětné vazby
  • Nižší náklady na obsluhu
  • Zavedení měřitelnosti do reklamy a marketingu
  • Zapojování vlastních zaměstnanců do inovací a sdílení znalostí
» Social Media Strategy

Sociální média se stávají nevyhnutelnou součástí našich soukromých i pracovních životů. Mladí lidé tráví na sociálních sítích více než 4 hodiny denně a postupně se začnou tyto návyky prolínat i do jejich budoucích pracovního života.

Deloitte Digital pomáhá svým klientům připravit se na nástup sociálních technologií i do podnikové sféry, jak v oblasti komunikace s klienty, zákazníky a partnery, tak i v oblasti interní komunikace. Snaží se je zasadit do existující strategie firmy a podpořit ji reálným business casem.

Kromě zlepšení komunikace se zákazníky a mezi zaměstnanci se snažíme hledat i cesty, jak pomocí sociálních sítí získat nové příjmy pro firmu.

» Web Content Monetization

Web se stal neoddělitelnou součástí identity firmy, jejím marketingovým, ale i prodejním kanálem.

Pomáháme firmám najít nové způsoby, jak své výrobky a služby prodávat pomocí webových a mobilních kanálů. Vytváříme nové obchodní modely, které propojují firmu a zákazníka pomocí webových a mobilních technologií. Snažíme se vytěžit maximum z dat sebraných na webu o pohybu zákazníků a jejich aktivitách, segmentovat je do specifických zákaznických skupin a představit jim takovou nabídku, která odpovídá jejich specifickým potřebám. Zároveň hledáme úspory z peněz, které zákazník vynakládá do získávání nových zákazníků online.

Kontakty

Jméno:
Petr Viktora
Společnost:
Partner
Titul pracovní pozice:
Telefon:
+420 246 042 495
Email
infocz@deloittece.com
Jméno:
Milena Ungrová Černá
Společnost:
Manager
Titul pracovní pozice:
Telefon:
+420 246 042 170
Email
infocz@deloittece.com
Jméno:
Zdeněk Slunéčko
Společnost:
Senior Consultant
Titul pracovní pozice:
Telefon:
+420 246 042 183
Email
infocz@deloittece.com
Jméno:
Pavel Špryňar
Společnost:
Senior Consultant
Titul pracovní pozice:
Telefon:
+420 246 042 516
Email
infocz@deloittece.com
Jméno:
Irena Pažitná
Společnost:
Senior Consultant
Titul pracovní pozice:
Telefon:
+420 246 042 579
Email
infocz@deloittece.com
Country Desks:
Experts to provide services in your native language

Email Us   Facebook    LinkedIn Corporate   LinkedIn Alumni   Youtube