Snažíme se, aby naše služba reagovala promptně na vaše požadavky a poskytovala individuální přístup, a proto využíváme na této stránce cookies. Využíváním naší stránky souhlasíte s jejich použitím. Přečtěte si prosím informace týkající se cookies, kde se dozvíte více o tom, jak a kde je používáme, popř. jak je můžete smazat či zablokovat.

Bookmark Email Tisknout tuto stránku

Vykazování a zveřejňování informací podle IFRS 2010

Dotazník společnosti Deloitte k ověření souladu s požadavky vydanými k 30. září 2010

Dotazník k ověření souladu s požadavky na vykazování a zveřejňování informací pro rok 2010

Dotazník shrnuje požadavky na vykazování a zveřejňování informací specifikované v Mezinárodních standardech účetního výkaznictví (IFRS). Cílem dotazníku je pomoci uživateli při určování toho, zda byly splněny požadavky týkající se vykazování a uvádění informací v účetní závěrce vymezené v IFRS, tj. ve všech standardech a interpretacích. Dotazník je sestaven tak, aby do něj bylo možné zaznamenat prováděnou kontrolu účetní závěrky – u každého požadavku na vykázání a zveřejnění informací obsahuje kolonku Ano/ Ne/ Není relevantní.

Dotazník nenahrazuje znalost těchto pravidel ani uplatnění úsudku. Dotazník nevěnuje pozornost požadavkům IFRS vztahujícím se na uznávání a oceňování.

Dotazník obsahuje požadavky na vykazování a uvádění informací v účetní závěrce podle standardů a interpretací, jež byly vydány k 30. září 2010.

Česká verze je překladem anglické publikace – IFRS Presentation and Disclosure Checklist for 2010 vydané londýnskou pobočkou společnosti Deloitte.

Country Desks:
Experts to provide services in your native language

Email Us   Facebook    LinkedIn Corporate   LinkedIn Alumni   Youtube