Snažíme se, aby naše služba reagovala promptně na vaše požadavky a poskytovala individuální přístup, a proto využíváme na této stránce cookies. Využíváním naší stránky souhlasíte s jejich použitím. Přečtěte si prosím informace týkající se cookies, kde se dozvíte více o tom, jak a kde je používáme, popř. jak je můžete smazat či zablokovat.

Bookmark Email Tisknout tuto stránku

Finanční ředitelé mají více optimistické vyhlídky než před půl rokem

„Mírný optimismus mezi finančními řediteli v ČR se přenáší do ochoty nastartovat růst dodatečnými externími zdroji,"

- Martin Tesař,
vedoucí partner oddělení auditu ve společnosti Deloitte ČR

Praha, 11. prosince 2012 – I přes nijak optimistické vyhlídky ekonomiky mají čeští finanční ředitelé více optimistický názor než před půl rokem. Zatímco před šesti měsíci očekávalo optimistické finanční vyhlídky 27 % finančních manažerů, aktuální průzkum odhaluje optimistickou náladu u 40 % z nich. Prioritou v současné době opět zůstává růst tržeb a to jak na současných, tak na nových trzích. Stejně obdobný je trend v udržování zaměření se na úsporu nákladů. Mezi další priority patří investice. Uvádí to průzkum společnosti Deloitte, který proběhl v září a říjnu letošního roku. Zúčastnilo se ho celkem 362 finančních manažerů z významných společností v těchto zemích: Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko.

„Mírný optimismus mezi finančními řediteli v ČR se přenáší do ochoty nastartovat růst dodatečnými externími zdroji. Zatímco před půl rokem pouze pět procent ředitelů plánovalo do roka zvýšit dluhové zatížení firmy, nyní to je již pětina dotázaných. Patrná je také klesající tendence v záměrech úroveň zadlužení snižovat,“ uvedl Martin Tesař, vedoucí partner oddělení auditu ve společnosti Deloitte ČR.

„Významná pozice českých bank a nízké úrokové sazby jsou jedním z důvodů pro tento postoj. Banky jsou totiž velmi ochotné klientům poskytnout zdroje za atraktivních podmínek. Navíc, jak ukazuje průzkum, víra v delší udržitelnost příznivých finančních podmínek spíše roste,“ dodal Luděk Niedermayer, ekonomický expert společnosti Deloitte.

Dluhové financování považuje stále více finančních ředitelů za atraktivní a stále méně z nich se domnívá, že náklady na financování porostou. O zvyšování nákladů na financování hovoří pouze 44 % respondentů. Před půl rokem to bylo 66 %. Stále více z nich uvádí zvyšující se schopnost firmy kontrolovat  své dluhy. Naopak v oblasti navyšování financování vlastním kapitálem stále finanční ředitelé váhají a zaujímají převážně neutrální postoj.

Mohlo by to naznačit, že v případě většiny českých firem již není relevantní snaha o snížení finanční páky k zajištění stability podniku a ani úvěrující banky zřejmě toto po svých klientech nevyžadují,“ dodal Ladislav Šauer, ředitel v oddělení auditu společnosti Deloitte.

Průzkum ukázal, že stále více firem zvažuje restrukturalizaci svého obchodního modelu. Jako možnou prioritu to připustilo 23 % dotázaných finančních ředitelů, což je o 11 % více, než před půl rokem.

„Jistá míra opatrnosti firem je jasnou reakcí na krátkodobé i dlouhodobé nejistoty ohledně fungování ekonomik. Zároveň komplexní pohled na naše zjištění naznačuje, že podniky jsou na možné výkyvy trhů připraveny výrazně lépe, než tomu byl před nástupem krize v roce 2008,“ uvedl Luděk Niedermayer, ekonomický expert společnosti Deloitte.

Podle Luďka Niederamayera své finanční týmy hodnotí jejich vedoucí jako dostatečně silné a na nedostatek talentovaných zaměstnanců si rozhodně nestěžují. Nicméně udržení talentů ve svém týmu hodnotí jako jednu z těch zásadních otázek. V širším pohledu, kvalita a cena pracovní síly budou klíčové faktory, které rozhodnou o úspěchu nejen firem, ale i celých ekonomik.

Nižší důraz na snižování nákladů je vítaným zjištěním, který naznačuje jak vyšší konsolidaci firem tak i strategičtější zaměření, neboť nikoliv jen úspory, ale kvalita produkce a schopnost prodeje rozhoduje o úspěchu.

Položky s nižší prioritou naopak opětovně potvrzují poznatky o jisté obezřetnosti působení na nestabilním a nerostoucím trhu (v širším než národním kontextu) i dosažení značného zlepšení k oblasti finanční a likvidní pozice.

Hlavní trendy a zjištění průzkumu mezi finančními řediteli:

  • I přes nijak optimistické výhledy ekonomiky mají čeští finanční ředitelé více optimistický názor než před půl rokem
  • Zaznamenali jsme větší odhodlání k výrazným změnám v oblasti reorganizace a změn v obchodním modelu
  • Hlavní priority našich ředitelů zůstávají stejné – růst tržeb a snižování nákladů
  • Navýšení úvěrového financování je jednou z cest k nastartování růstu
  • Opatrnost je stále doménou majetkové a kapitálové struktury českých podniků

V regionálním srovnání se nejvíce zhoršily vyhlídky mezi finančními řediteli v Polsku a Slovinsku. Naopak nárůst optimismu spatřují kromě České republiky finanční manažeři v Chorvatsku, Rumunsku, na Slovensku a Bulharsku.

Finanční ředitelé ve většině zemí očekávají vysokou vnější finanční a ekonomickou nejistotu. Podobně jako v předchozím průzkumu označila většina respondentů v Chorvatsku a Rumunsku (a nově také Slovinsku) úroveň této nejistoty za „vysokou“ či „velmi vysokou“, což pravděpodobně odráží ostražitý postoj k potenciálním finančním vlivům vnějších ekonomických podmínek.  

Více informací naleznete na: www.deloitte.com/cecfo.

O společnosti Deloitte

Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou, a jejích členských firem. Každá z těchto firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese www.deloitte.com/cz/onas.

Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a finančního poradenství klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 150 zemích poskytuje společnost Deloitte svým klientům světové možnosti a špičkové služby, které společnostem umožňují řešit ty nejnáročnějších obchodní a podnikatelské úkoly. Přibližně 182 000 odborníků usiluje o to, aby se společnost Deloitte stala etalonem nejvyšší kvality.

© 2012 Deloitte Česká republika.

Kontakty

Jméno:
Lukáš Kropík
Společnost:
Deloitte Czech Republic
Titul pracovní pozice:
PR Manager
Telefon:
+420 775 013 139
Email
lkropik@deloittece.com
Country Desks:
Experts to provide services in your native language

Email Us   Facebook    LinkedIn Corporate   LinkedIn Alumni   Youtube