Snažíme se, aby naše služba reagovala promptně na vaše požadavky a poskytovala individuální přístup, a proto využíváme na této stránce cookies. Využíváním naší stránky souhlasíte s jejich použitím. Přečtěte si prosím informace týkající se cookies, kde se dozvíte více o tom, jak a kde je používáme, popř. jak je můžete smazat či zablokovat.

Bookmark Email Tisknout tuto stránku

Podnikatelé opět hlasují o nejlepším a nejhorším zákonu roku

„Bude tedy znovu zajímavé sledovat, jaké z vybraných předpisů podnikatelé vyberou z hlediska dopadu na jejich byznys.“

- Tomáš Babáček,
advokát Ambruz & Dark / Deloitte Legal

Praha, 18. března 2013 – Čeští podnikatelé po roce opět vybírají nejlepší a nejhorší legislativní počin roku. Do ankety ZÁKON ROKU 2012, do níž se pravidelně aktivně zapojuje více než 200 významných firem českého byznysu, byly i letos nominovány právní předpisy přijaté v uplynulém kalendářním roce s významným dopadem na podnikatelské prostředí. Cílem ankety je přispět k diskusi mezi českými podnikateli, politiky a odbornou veřejností o kvalitě právních předpisů. Čtvrtý ročník prestižního klání realizují advokátní kanceláře Ambruz & Dark/Deloitte Legal ve spolupráci s partnery.

„Loňský rok přinesl celou řadu legislativních změn, které mají významný vliv na české podnikatele. Kromě novely zákona o veřejných zakázkách nebo „revoluční“ rekodifikace soukromého práva byl zajímavý závěr roku, kdy parlament hlasoval o reformních zákonech, daňových změnách nebo církevních restitucích. Bude tedy znovu zajímavé sledovat, jaké z vybraných předpisů podnikatelé vyberou z hlediska dopadu na jejich byznys,“ říká předseda nominační rady ankety, advokát Ambruz & Dark/Deloitte Legal Tomáš Babáček a dodává: „Ještě důležitější bude ale sledovat klání mezi oněmi obecnými aspekty právních předpisů, na které v nominacích upozorňujeme a o nichž právě necháváme hlasovat. Smyslem celé ankety je totiž kultivovat a upevňovat společný náhled podnikatelů na to, co je pro ně v oblasti právního prostředí podstatné a co možná spíše marginální. A za co by se měli zasadit ve svých aktivitách mj. směrem ke státní správě.“

Nominační rada při přípravě nominací brala v potaz i tipy, které mohla od poloviny ledna zasílat veřejnost prostřednictvím webových stránek www.zakonroku.cz a sociální sítě Twitter. Při stanovení pěti nominací v kategoriích "Zákon roku" a "Paskvil roku" přihlížela zejména k očekávanému praktickému dopadu a zkušenosti českých podnikatelů s aplikací konkrétních právních norem. Třináctičlennou radu tvoří primárně právní odborníci napříč právnickými profesemi, zejména z řad advokátů a podnikových právníků, a další osobnosti.

„Jsem ráda, že se Unie podnikových právníků mohla letos do ankety Zákon roku zapojit, neboť podnikovým právníkům jde o kultivaci právního prostředí a kvalita legislativy je jedním z předpokladů. Anketa pomohla k uvědomění si různosti názorů. Moji kolegové se do debaty zapojili a jejich nominace byly různorodé a někdy i protichůdné. Osobně jsem si uvědomila, že postrádám jednu kategorii, a to "Nepřijatý zákon roku". Chybí mi totiž zákon o státní službě. Troufám si říct, že nejen mně...,“ řekla prezidentka Unie podnikových právníků a vedoucí právní sekce Pražské energetiky Marie Brejchová.

„Bylo opravdu těžké vybírat mezi předpisy, které mnohdy představují jak krok dopředu ke zjednodušení legislativního rámce podnikatelského prostředí, tak současně i nějaký ten úkrok zpět. Celá řada nových norem má dobrou myšlenku, ale provedení formou přijatého předpisu je horší. Je pak obtížné dospět k závěru, zda je to plus nebo mínus. Jednoznačně ale mezi účastníky panelu rezonovalo, že jakýkoliv příspěvek k odstranění zbytečně byrokratické zátěže pro podnikání je krokem dobrým směrem a že zákonodárci by se měli do budoucna soustředit na to, aby takové úpravy byly kvalitně zpracované a, pokud možno, přijímané s dostatečným časovým předstihem,“ dodává další člen nominační rady a vedoucí právního oddělení Siemens Richard Baček.

V rámci pravidel ankety ZÁKON ROKU 2012 mohou být nominovány obecně závazné právní předpisy České republiky či Evropské unie, jež nabyly platnosti v uplynulém roce: ústavní zákony, zákony, vyhlášky ministerstev, nařízení vlády, směrnice a nařízení EU. Nominace se mohou vztahovat i na nové mezinárodní smlouvy s dopadem na podnikatelské prostředí ČR.

V kategorii nejhorší legislativní počin roku mohou hlasující vybírat i mezi právními předpisy, které v daném roce pozbyly platnosti zejména v důsledku zrušení Ústavním soudem ČR či Soudním dvorem EU. Jako autoři nominovaných právních předpisů jsou uváděni jejich iniciátoři nebo ti, kteří k přijetí předpisu jinak významně přispěli.

Úplné nominace a hlasování o vítězích v kategoriích Zákon roku a Paskvil roku jsou zveřejněny na webových stránkách www.zakonroku.cz. Hlasovací proces bude uzavřen 10. května 2013 a o šest dní později (16. května 2013) budou na webu ankety zveřejněny i konečné výsledky.

Partnery ankety v tomto roce jsou Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Britská obchodní komora, Byznys pro společnost, Czech Institute of Directors, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, Pro bono aliance a Unie podnikových právníků ČR (UPP ČR). Mediálními partnery jsou: vydavatelství C.H. Beck a právní informační systém Beck-online, CSR fórum, Ekonom, Hospodářské noviny, iHNED.cz, Právní rádce, ProbyznysInfo.cz, PubliCon a Trade News.

V předchozím ročníku ankety o nejlepší (a nejhorší) legislativní počin pro podnikatelské prostředí v ČR za rok 2011 byla Zákonem roku vybrána Evropská směrnice významně omezující opožděné proplacení faktur v obchodním styku, naopak "Paskvilem roku" bylo vyhodnoceno státem nesystematické postihování švarcsystému.

O společnosti Deloitte

Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou, a jejích členských firem. Každá z těchto firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese www.deloitte.com/cz/onas.

Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a finančního poradenství klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 150 zemích poskytuje společnost Deloitte svým klientům světové možnosti a špičkové služby, které společnostem umožňují řešit ty nejnáročnějších obchodní a podnikatelské úkoly. Přibližně 182 000 odborníků usiluje o to, aby se společnost Deloitte stala etalonem nejvyšší kvality.

© 2013 Deloitte Česká republika.

Kontakty

Jméno:
Lukáš Kropík
Společnost:
Deloitte Czech Republic
Titul pracovní pozice:
PR Manager
Telefon:
+420 775 013 139
Email
lkropik@deloittece.com
Country Desks:
Experts to provide services in your native language

Email Us   Facebook    LinkedIn Corporate   LinkedIn Alumni   Youtube