Snažíme se, aby naše služba reagovala promptně na vaše požadavky a poskytovala individuální přístup, a proto využíváme na této stránce cookies. Využíváním naší stránky souhlasíte s jejich použitím. Přečtěte si prosím informace týkající se cookies, kde se dozvíte více o tom, jak a kde je používáme, popř. jak je můžete smazat či zablokovat.

Bookmark Email Tisknout tuto stránku

Daňový zpravodaj

Archiv

   
2013 2013 / 2012
Září   » PDF
Daňová uznatelnost úroků z akvizičního úvěru / Novinky v oblasti novel daňových zákonů / Akční plán k erozi základu daně a přesouvání zisku (Base Erosion and Profit Shifting) / Nejnovější vývoj týkající se zákona FATCA / Novela zákona o DPH / Seznam nespolehlivých plátců / Směrnice Rady EU – přenos daňové povinnosti na zákazníka / Rozhodnutí Soudního dvora EU (SDEU) / Daňové povinnosti na září a říjen 2013
Červenec   » PDF
Pomoc malým a středním firmám postiženým povodní / Daňové úlevy poskytované v souvislosti s povodní / Novinky v oblasti FATCA / Návrh na zvýšení základu daně z příjmů u velkých subjektů / Informace GFŘ k uplatnění DPH u pojišťovacích činností / Rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie (SDEU) / Koordinační výbor – Nepřímé bonusy za odběr zboží vyplácené ze zahraničí / Daňové povinnosti na červenec a srpen 2013
Červen   » PDF
Témata k zamyšlení při přípravě přiznání k dani z příjmů právnických osob / Aktuální situace změny daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva / Novinky v oblasti FATCA / Koordinační výbor – Ručení příjemcem zdanitelného plnění za nezaplacenou daň / Oprava DPH u pohledávek za dlužníky v insolvenci (pohledávky vzniklé před 1.4.2011) / Rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie (SDEU) / Daňové povinnosti na červen a červenec 2013
Květen   » PDF
Změna daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva / Novinky týkající se implementace zákona FATCA / Informace k pravidlům fakturace po 1. 1. 2013 / Informace k ručení při úhradě na nespolehlivý účet / Daňové povinnosti na květen a červen 2013
Duben   » PDF
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2012 – poslední šance před vstupem daňových novel v praxi / Uzavření mezivládní dohody USA se Švýcarskou konfederací / Informace GFŘ k ručení za DPH / Judikatura Soudního dvora EU (SDEU) / Daň z finančních transakcí a její dopady na český bankovní sektor / Konec lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů se blíží aneb jak na podání daňového přiznání v nové soustavě orgánů Finanční správy ČR / Daňové povinnosti na duben a květen 2013
Březen   » PDF
Nejvyšší správní soud potvrdil svůj postoj k daňovému režimu nerealizovaných kurzových rozdílů / Solidární navýšení daně / Připravovaná novela zákona o DPH / Judikatura Soudního dvora Evropské unie (SDEU) / Realizace Jednoho inkasního místa proběhne ve dvou fázích / Daňové změny 2014 / Daňové povinnosti na březen a duben 2013
Únor   » PDF
Na co si dát na konci roku pozor / Sleva na dani na poplatníka u důchodců / Změny v oblasti ručení za DPH – registr nespolehlivých plátců a registr spolehlivých účtů / Sazby u zdravotnických prostředků od 1. ledna 2013 / Judikatura Soudního dvora Evropské unie (SDEU) / Problémy s podáním prostřednictvím datových schránek na konci roku 2012 / Foreign Account Tax Compliance Act / Nové daňové tiskopisy / Důchodové spoření a záloha na důchodové spoření / Daňové povinnosti na únor a březen 2013
 
2012 2013 / 2012
Prosinec   » PDF
Daňové změny od 1. ledna 2013 / Změny ve srážkové dani / Novely zákona o DPH / Koordinanční výbory KDP ČR a Generálního finančního ředitelství (GFŘ) / Judikatura Soudního dvora Evropské unie (SDEU) / Několik dalších informací k reorganizaci daňové správy / Ministerstvo financí předalo k vnějšímu připomínkovému řízení návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí / Foreign Account Tax Compliance Act / ČR – dotace / Daňový odpočet na výzkum a vývoj / Investiční pobídky – novinky pro aplikovaný výzkum
Listopad   » PDF
Mimořádné odměny pro vysoko příjmové zaměstnance je výhodné vyplatit před koncem roku 2012 / Koordinační výbor KDP ČR a GFŘ / Novely zákona o DPH / Judikatura SDEU / Penzijní reforma / Daňová správa prochází zásadní organizační a kompetenční reformou / Daňové změny od 1. ledna 2013 / Metodický postup k zadávání veřejných zakázek v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost / Dotace na vzdělávání pro pražské zaměstnance / Dotace na vzdělávání pro mimopražské zaměstnance – "Vzdělávejte se pro růst!" / Investiční pobídky – novinky pro zpracovatelský průmysl
Říjen   » PDF
Neplacení srážkové daně z dluhopisů? / Další rozsudek ohledně dohadných položek na bonusy / Nejvyšší správní soud opět k otázce tzv. manažerských služeb / Dodanění mank / Ztratné v maloobchodě / Nové judikáty ESD / Daňové změny od 1. ledna 2013 / Foreign Account Tax Compliance Act / Nedávné změny a novinky z oblasti zahraničního zaměstnávání / Aktuality v rámci České republiky / Aktuality v rámci Slovenska / Daňové povinnosti na listopad a prosinec 2012
Září   » PDF
Novely daňových zákonů – úsporný balíček / Novela zákona o DPH – změny sazeb / "Technická" novela zákona o DPH / Judikatura Soudního dvora EU (SDEU) / Stanoviska generálních advokátů soudního dvora EU / Aktuality v rámci České republiky / Aktuality v rámci Slovenska / Daňové povinnosti na říjen a listopad 2012
Srpen   » PDF
Protischodkový balíček zamítnut Senátem / Judikatura Soudního dvora EU (SDEU) / Aktuality v rámci České republiky / Aktuality v rámci Slovenska / Daňové povinnosti na září a říjen 2012
Červenec   » PDF
Rozhodnutí Ústavního soudu v kauze Ježek software, s.r.o. / Novely zákona o DPH / Judikatura Nejvyššího správního soudu / Judikatura Soudního dvora EU (SDEU) / Stanoviska generálních advokátů soudního dvora EU / Aktuality v rámci České republiky / Aktuality v rámci Slovenska / Daňové povinnosti na srpen a září 2012
Červen   » PDF
Návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech v připomínkovém řízení / Informace Generálního finančního ředitelství (GFŘ) / Evropská legislativa / Názory generálních advokátů / Soudního dvora EU (SDEU) / Aktuality v rámci České republiky / Aktuality v rámci Slovenska / Daňové povinnosti na červenec a srpen 2012
Květen   » PDF
Zamítnutí návrhu senátorů / Ústavním soudem – obnovitelné energie / Novelizace zákona DPH / Koordinační výbor-uzavřené příspěvky / Koordinační výbor-neuzavřené příspěvky / Judikatura Soudního dvora Evropské unie (SDEU) / Navrhované změny v oblasti daně z převodu nemovitostí a jejich možný dopad (nejen) na podnikové transakce / Aktuality v rámci České republiky / Aktuality v rámci Slovenska / Daňové povinnosti na červen a červenec 2012 / Pozvánky na semináře
Duben   » PDF
Podpora rodičů k návratu do zaměstnání – mateřské školky / Pojistné na důchodové spoření / Novinky v investičních pobídkách / Aktuality v rámci České republiky / Aktuality v rámci Slovenska / Daňové povinnosti na květen a červen 2012 / Pozvánky na semináře
Březen   » PDF
Zaokrouhlování srážkové daně z úrokových příjmů / Informace GFŘ – podávání daňových přiznání u podílových fondů / Judikatura Soudního dvora Evropské unie (SDEU) / Finanční zpravodaj Ministerstva financí ČR / Aktuality v rámci České republiky / Aktuality v rámci Slovenska / Daňové povinnosti na duben a květen 2012 / Pozvánky na semináře
Únor   » PDF
Daňová uznatelnost nákladů na stravování při školeních / Informace Generálního finančního ředitelství (GFŘ) týkající se stavebních prací / Koordinační výbory / Judikatura Soudního dvora Evropské unie (SDEU) / Změny v zaměstnávání cizinců na území ČR / Aktuality   rámci České republiky / Aktuality v rámci Slovenska / Daňové povinnosti na březen a duben 2012 / Pozvánky na semináře
Country Desks:
Experts to provide services in your native language

Email Us   Facebook    LinkedIn Corporate   LinkedIn Alumni   Youtube