Snažíme se, aby naše služba reagovala promptně na vaše požadavky a poskytovala individuální přístup, a proto využíváme na této stránce cookies. Využíváním naší stránky souhlasíte s jejich použitím. Přečtěte si prosím informace týkající se cookies, kde se dozvíte více o tom, jak a kde je používáme, popř. jak je můžete smazat či zablokovat.

Bookmark Email Tisknout tuto stránku

Tax alert & Legal alert

Archiv

   
2012 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007
11. 12. 2012 Nové účty pro platbu daní již za 3 týdny!   » PDF
08. 11. 2012 Novely daňových zákonů prošly třetím čtením   » PDF
24. 10. 2012 Návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů   » PDF
 
2011 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007
21. 10. 2011 Změna zákona o investičních pobídkách » HTML » PDF
26. 08. 2011 Vláda dala zelenou daňovým reformám » HTML » PDF
15. 07. 2011 Nařízení Rady EU 282/2011 » HTML » PDF
25. 03. 2011 Novela polského zákona o DPH » HTML » PDF
15. 03. 2011 Informace týkající se jednotlivých částí novely zákona o DPH » HTML » PDF
22. 02. 2011 Přenesení daňové povinnosti na zákazníka od 1. dubna 2011 » HTML » PDF
21. 02. 2011 Novela zákona o dani z přidané hodnoty » HTML » PDF
11. 02. 2011 Důsledky souběhu zaměstnání a výkonu funkcí statutárních orgánů, členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob » HTML » PDF
10. 02. 2011 Novela zákona o DPH » HTML » PDF
27. 01. 2011 Novela zákona o DPH » HTML » PDF
13. 01. 2011 Změny v sociálním pojištění od 1.1.2011 » HTML » PDF
 
2010 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007
22. 12. 2010 Novela zákona o DPH » HTML » PDF
14. 12. 2010 Osvobození licenčních poplatků od daně z příjmu počínaje 1. lednem 2011 » HTML » PDF
13. 12. 2010 Novela zákona o DPH » HTML » PDF
10. 11. 2010 Co nového přinese schválený energetický balíček? » HTML » PDF
08. 11. 2010 Úroky z prodlení na vratky polské DPH » HTML  
04. 11. 2010 Novela zákona o daních z příjmů » HTML » PDF
15. 04. 2010 Potvrzeno soudem – Úroky z úvěru na vyplacení dividend jsou daňově uznatelné » HTML » PDF
26. 02. 2010 Vratka sociálního pojištění za rok 2007 » HTML » PDF
01. 02. 2010 Zálohy na daň z příjmů v roce 2010 » HTML » PDF
 
2009 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007
16. 12. 2009 Vratka sociálního pojištění za část roku 2007   » PDF
26. 10. 2009 Datové schránky – nový způsob komunikace se státem již od 1. listopadu 2009   » PDF
02. 10. 2009 Zvýšení daní a pojistného v roce 2010   » PDF
30. 09. 2009 Zvýšení sazeb DPH a vedlejší dopady těchto změn   » PDF
24. 08. 2009 Povinnost zaplatit daně a pojistné dříve   » PDF
10. 07. 2009 Fondy kvalifikovaných investorů – zmírnění regulatorních požadavků a omezení   » PDF
18. 06. 2009 Co nového přinese novela zákona o daních z příjmů?   » PDF
09. 06. 2009 Vracení srážkových daní nerezidentům?!   » PDF
01. 06. 2009 Končí doba papírová?!   » PDF
25. 05. 2009 Nová smlouva s Kyprem o zamezení dvojího zdanění   » PDF
01. 04. 2009 Novely daňových předpisů   » PDF
05. 03. 2009 Novely daňových předpisů   » PDF
27. 02. 2009 Ministerstvo zrušilo povinné zálohy na daň z příjmu   » PDF
29. 01. 2009 Vybrané novinky ve zdanění nemovitostí   » PDF
 
2008 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007
17. 12. 2008 Daňové dopady prodeje podílů v českých společnostech   » PDF
08. 12. 2008 Novela zákona o daních z příjmů   » PDF
25. 11. 2008 Změny ve vykazování Intrastatu   » PDF
16. 09. 2008 Změny zákona o DPH od roku 2009   » PDF
30. 07. 2008 Ukončení platnosti padesátihaléřových mincí   » PDF
30. 04. 2008 Rozsudek Soudního dvora ve věci C-442/05 – uplatnění snížené sazby DPH na zhotovení vodovodní přípojky   » PDF
01. 02. 2008 Upozornění na nová pravidla týkající se daně z příjmů, mzdové evidence a sociálního zabezpečení v roce 2008   » PDF
09. 01. 2008 Nová sdělení daňové správy k ekologickým daním   » PDF
 
2007 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007
20. 12. 2007 Koordinační výbor k metodám výpočtu nízké kapitalizace a k postupu v přechodném období   » PDF
18. 12. 2007 Sdělení Ministerstva financí ke změně sazby DPH u dodání vody a tepla k 1. lednu 2008   » PDF
07. 12. 2007 Uplatňování snížené sazby DPH u bydlení   » PDF
30. 11. 2007 Koordinační výbor komory daňových poradců   » PDF
05. 11. 2007 Změny v oblasti sociálního zabezpečení účinné od 1. ledna 2008   » PDF
08. 10. 2007 Prezident podepsal zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů   » PDF
25. 08. 2007 Novela zákona o daních z příjmů a některých dalších zákonů   » PDF
05. 06. 2007 Upozornění na možnost vrácení DPH   » PDF
26. 04. 2007 Novely zákona o daních z příjmů   » PDF
16. 03. 2007 Vrácení DPH za rok 2006   » PDF
16. 02. 2007 Zavedení e-Vývozu v České republice   » PDF
Country Desks:
Experts to provide services in your native language

Email Us   Facebook    LinkedIn Corporate   LinkedIn Alumni   Youtube