Snažíme se, aby naše služba reagovala promptně na vaše požadavky a poskytovala individuální přístup, a proto využíváme na této stránce cookies. Využíváním naší stránky souhlasíte s jejich použitím. Přečtěte si prosím informace týkající se cookies, kde se dozvíte více o tom, jak a kde je používáme, popř. jak je můžete smazat či zablokovat.

Bookmark Email Tisknout tuto stránku

Právní seminář - Nové kodexy pro praxi obchodních společností

Brno

Datum a čas zahájení

23. říjen 2013 8:30

Datum a čas ukončení

23. říjen 2013 15:00

Časové pásmo:

(GMT+01:00) Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague

Místo konání

BEST WESTERN PREMIER Hotel International Brno
Husova 16
Brno 659 21
Česká republika

Možnosti registrace

Online

Registrace pro akci je uzavřena.

Podle dosud platné legislativy by měly od 1. ledna 2014 nabýt účinnosti nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích. Přijetím obou klíčových legislativních norem čekají české soukromé právo největší změny za posledních padesát let. Rozsáhlé kodexy i navazující zákony se dotknou každého občana a doslova všech společností podnikajících v České republice. Každá společnost by proto na tyto revoluční změny měla být včas připravena, jinak ji hrozí významné komplikace v souvislosti s jejím podnikáním.

 

V této souvislosti si Vás dovolujeme pozvat na seminář, na kterém Vás seznámíme s nejdůležitějšími změnami obsaženými v nových kodexech. Dozvíte se také řadu praktických informací týkající se Vašeho podnikání, poradíme Vám při řešení sporných otázek a představíme Vám trendy ve správě a řízení společností.

 

Program

 

8:30 – 9:00

Registrace účastníků

9:00 – 10:30

Nový občanský zákoník

 

      •   

principy, zásady a východiska nové právní úpravy, aneb co nahrazuje nová úprava a co kde najdete

      •   

nové právní instituty: zejména předsmluvní odpovědnost, všeobecné obchodní podmínky, vzdání se práva, limitace náhrady škody

      •   

nová úprava závazků a flexibilnější sjednávání smluvních vztahů

      •   

odpovědnost za náhradu škody

      •   

ochrana spotřebitele

 

10:30 – 10:50 

Coffee break

10:50 – 12:30 

Nové pojetí nemovitostí a právních vztahů k nim

 

      •   

nové pojetí nemovitostí

      •   

stavba jako součást pozemku

      •   

nabytí stavby od nevlastníka

      •   

nový institut práva stavby

      •   

změny v oblasti nájemních smluv

 

12:30 – 13:30 

Oběd

13:30 – 15:00 

Zákon o obchodních korporacích

 

      •   

přechodná ustanovení, aneb co musíte změnit

      •   

hlavní změny v úpravě společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti

      •   

postavení orgánů společností a jejich zvýšená odpovědnost za výkon funkce

      •   

smlouvy o výkonu funkce

 

Přednášející

 

Mgr. Bc. Zuzana Kopřivová – advokátka Ambruz & Dark Deloitte Legal, specialistka na obchodní a pracovní právo.
Mgr. Ondřej Chmela – advokát Ambruz & Dark Deloitte Legal, specialista na obchodní právo.

Informace o platbách

Účastnický poplatek*
2500 Kč + 21 % DPH
Platební údaje**
Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář (IČ 29055130, DIČ CZ29055130)
číslo účtu: 1000498501/3500
variabilní symbol: 231013 (termín 23. říjen 2013)
ING Bank N.V., Zlatý Anděl, Nádražní 25, 150 00 Praha 5

Nevystavujeme zálohové faktury. Pokud neuhradíte poplatek do daného semináře, tak Vám poté zašleme fakturu k proplacení.

*) Cena za jednu osobu zahrnuje zápisné na seminář, školicí materiály a občerstvení.
**) Do zprávy pro příjemce prosím uveďte své jméno. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den přijetí platby. Daňový doklad o zaplacení vám bude zaslán poštou po skončení semináře.

Informace o registraci

Závazné přihlášky k účasti podávejte vyplněním registračního formuláře po stisknutí tlačítka Zaregistrovat níže do 22. října 2013. Do pole Poznámky registračního formuláře doplňte prosím IČ a DIČ vaší společnosti. Poplatek za seminář, prosím, uhraďte ihned po registraci.

Stornovací podmínky

Bezplatné stornování je možné do deseti dnů před zahájením semináře. Při odhlášení devět dní až dva dny před seminářem činí stornovací poplatek 50 %, v intervalu kratším pak 100 %. V naléhavých případech si společnost Deloitte vyhrazuje právo na zrušení semináře.

Kontaktní informace

 Klaudia Valová
+420 246 043 244

Registrace pro akci je uzavřena.

Country Desks:
Experts to provide services in your native language

Email Us   Facebook    LinkedIn Corporate   LinkedIn Alumni   Youtube