Snažíme se, aby naše služba reagovala promptně na vaše požadavky a poskytovala individuální přístup, a proto využíváme na této stránce cookies. Využíváním naší stránky souhlasíte s jejich použitím. Přečtěte si prosím informace týkající se cookies, kde se dozvíte více o tom, jak a kde je používáme, popř. jak je můžete smazat či zablokovat.

Bookmark Email Tisknout tuto stránku

Účetní seminář - Novinky v IFRS 2013

Praha

Datum a čas zahájení

27. listopad 2013 8:30

Datum a čas ukončení

27. listopad 2013 16:00

Časové pásmo:

(GMT+01:00) Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague

Místo konání

Praha Česká republika

Možnosti registrace

Online

Registrace pro akci je uzavřena.

Vážení přátelé,

 

dovolujeme si Vás pozvat na tradiční podzimní seminář společnosti Deloitte z oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS).

 

Budete mít příležitost dozvědět se, které nové standardy, novely a interpretace bude potřeba zohlednit v účetní závěrce sestavené v souladu s IFRS za účetní období roku 2013 a které v pozdějších obdobích. Seznámíme Vás s pravidly, která vstoupila či vstoupí v platnost, a jejich aplikaci přiblížíme na řadě praktických příkladů.

 

Seminář je určen především účetním, ekonomům a finančním manažerům projektů spojených s IFRS, ale také všem, kteří se chtějí o IFRS dozvědět víc.

 

Přednášky proběhnou v Praze, Brně a Ostravě v českém jazyce a vystoupí na nich odborníci naší společnosti.

 

Termíny

 

Praha:

23. října 2013 a 27. listopadu 2013

Brno:

12. listopadu 2013

Ostrava:

13. listopadu 2013

 

Čas

 

Registrace:

8:30 – 9:00

Seminář:

9:00 – 16:00

 

Místa konání

 

Praha:

prostory společnosti Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, Praha 8

Ostrava:

Hotel Mercure, Českobratrská 18/1742, Ostrava

Brno:

City Apart Hotel, Komárovské nábřeží 2, Brno

 

Cíl semináře

 

Cílem semináře je podat účastníkům informace o změnách v oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) a seznámit je zejména:

 

      •   

s nově vydanými standardy:

          

  o   IFRS 10 – Konsolidovaná účetní závěrka

          

  o   IFRS 11 – Společná ujednání

          

  o   IFRS 12 – Zveřejňování podílů v jiných účetních jednotkách

          

  o   IFRS 13 – Ocenění reálnou hodnotou

      •   

s úpravami ostatních standardů a interpretací

      •   

se stavem schvalování IFRS Evropskou unií

      •   

s probíhajícími projekty IASB a očekávanými změnami v IFRS v nejbližším období, zejména s připravovanými novými standardy o leasingu a výnosech.

 

Některé změny se týkají již účetních závěrek za účetní období začínající 1. ledna 2013. U změn, které jsou účinné později než pro účetní období začínající 1. ledna 2013, je ve většině případů možná jejich dřívější aplikace, tj. i v účetní závěrce za rok 2013. Účetní jednotky jsou také v příloze své účetní závěrky dle IFRS povinny uvést, jaký dopad by měla na závěrku aplikace již schválených standardů a interpretací před datem jejich účinnosti.

 

Seminář není určen společnostem podnikajícím v oboru účetního poradenství.

Informace o platbách

Účastnický poplatek*
2990 Kč + 21 % DPH
Platební údaje**
Deloitte Audit, s.r.o. (IČ 49620592, DIČ CZ49620592)
číslo účtu: 2000229904/3500
variabilní symboly:
23. října 2013 – 231013
12. listopadu 2013 – 121113
13. listopadu 2013 – 131113
27. listopadu 2013 – 271113
ING Bank N.V., Zlatý Anděl, Nádražní 25, 150 00 Praha 5

Poplatek za seminář prosím uhraďte ihned po registraci. Nevystavujeme zálohové faktury. Daňový doklad bude vystaven v souladu se zákonem o DPH a zaslán poštou.

*) Cena za jednu osobu zahrnuje zápisné na seminář, školicí materiály a občerstvení včetně oběda.
**) Do zprávy pro příjemce prosím uveďte své jméno.

Informace o registraci

Závazné přihlášky k účasti podávejte vyplněním registračního formuláře po stisknutí tlačítka Zaregistrovat níže, nejpozději dva dny před konáním semináře. Do pole Poznámky registračního formuláře doplňte prosím IČ a DIČ vaší společnosti. Poplatek za seminář, prosím, uhraďte ihned po registraci.

Stornovací podmínky

Bezplatné stornování je možné do deseti dnů před zahájením semináře. Při odhlášení v rozmezí devíti až dvou dnů před zahájením semináře činí stornovací poplatek 50 %, při pozdějším odhlášení pak 100 %. V naléhavých případech si společnost Deloitte vyhrazuje právo na zrušení semináře.

Kontaktní informace

Monika Kučerová
+420 246 042 676

Registrace pro akci je uzavřena.

Country Desks:
Experts to provide services in your native language

Email Us   Facebook    LinkedIn Corporate   LinkedIn Alumni   Youtube