Snažíme se, aby naše služba reagovala promptně na vaše požadavky a poskytovala individuální přístup, a proto využíváme na této stránce cookies. Využíváním naší stránky souhlasíte s jejich použitím. Přečtěte si prosím informace týkající se cookies, kde se dozvíte více o tom, jak a kde je používáme, popř. jak je můžete smazat či zablokovat.

Bookmark Email Tisknout tuto stránku

Webcast – Nový občanský zákoník: podnikatelské úskalí nebo příležitost?

Archiv - Co byste měli už teď vědět o praktických dopadech nového občanského zákoníku a jak se na ně připravit

Datum a čas zahájení

4. prosinec 2012 10:00

Datum a čas ukončení

4. březen 2013 11:00

Časové pásmo:

(GMT+01:00) Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague

Místo konání

Online

Informace o registraci

Možnosti registrace

     

Registrace pro akci je uzavřena.

Společnost Deloitte si Vás dovoluje pozvat na Webcast – online seminář s odborníky Deloitte na téma "Nový občanský zákoník: podnikatelské úskalí nebo příležitost?". Bez jakýchkoliv nákladů, přímo ze své kanceláře a na Vašem počítači získáte v rámci Webcastu Deloitte nové znalosti a budete moci diskutovat na uvedené téma.

Přijetí nového občanského zákoníku účinného od 1. ledna 2014 se dotkne nejenom právních vztahů fyzických osob, ale zásadním způsobem také ovlivní podnikatele a celé podnikatelské právní prostředí. Současný zánik obchodního zákoníku postaví navíc občanský zákoník do role základní právní normy v soukromoprávní oblasti. Nová východiska a principy, z kterých nový občanský zákoník vychází, pro Vás mohou představovat nové obchodní příležitosti, zjednodušení současné agendy, ale i nová rizika. Abyste si těchto změn byli vědomi a zároveň na ně mohli prakticky reagovat, rádi bychom Vás seznámili především s následujícími tématy:

  • Východiska a zásady nové právní úpravy soukromého práva;
  • Sjednocení závazkového práva v rámci nového občanského zákoníku;
  • Ústup od formálních požadavků a větší volnost smluvních stran;
  • Nová zákonná úprava smluvních podmínek a jejich dodržování;
  • Koncept jednotného vlastnictví pozemku a stavby;
  • Praktický příklad, jak v rámci nové úpravy flexibilně realizovat zástavní právo;
  • Doporučení, jak se na novou právní úpravu připravit.

Cílem tohoto interaktivního setkání je seznámit účastníky s tím, co lze od nového občanského zákoníku očekávat, jaká jsou možná úskalí nové právní úpravy a v čem může naopak představovat nové příležitosti. Upozorníme Vás na problematická ustanovení a doporučíme, jakým podmínkám a vztahům je třeba věnovat pozornost již v současné době. Ukážeme si, že výše uvedené se týká opravdu všech společností bez ohledu na jejich velikost nebo obor podnikání.

Přednášející

David Batal – ředitel / Audit
Jiří Markvart – advokát
Lukáš Poddaný – advokát

Více informací o webcastu a technická podpora

www.deloitte.com/cz/webcasty

 

Mediální partner:   Partner:
Ekonom   American Chamber

Registrace pro akci je uzavřena.

Country Desks:
Experts to provide services in your native language

Email Us   Facebook    LinkedIn Corporate   LinkedIn Alumni   Youtube