Snažíme se, aby naše služba reagovala promptně na vaše požadavky a poskytovala individuální přístup, a proto využíváme na této stránce cookies. Využíváním naší stránky souhlasíte s jejich použitím. Přečtěte si prosím informace týkající se cookies, kde se dozvíte více o tom, jak a kde je používáme, popř. jak je můžete smazat či zablokovat.

Bookmark Email Tisknout tuto stránku

Vzdělávací centrum - Rekodifikace soukromého práva v praxi obchodních společností

Datum a čas zahájení

15. říjen 2013 8:30

Datum a čas ukončení

15. říjen 2013 13:00

Časové pásmo:

(GMT+01:00) Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague

Místo konání

Deloitte, Nile House
Karolinská 654/2
Praha 8 – Karlín 186 00
Česká republika

Možnosti registrace

Online

Registrace pro akci je uzavřena.

Série je určena především těm pracovníkům, kteří se z titulu své se pozice vyjadřují ke znění smluv, uzavírají smlouvy, činí rozhodnutí za společnost nebo řeší jakékoliv jiné právní otázky, ale přitom nemají formální právní vzdělání. Školení přístupnou formou provází nejčastějšími situacemi, se kterými se lze v praxi setkat a upozorňuje na nejčastější chyby a rizika.

 

Proč školení od nás?

 

      •   

Vhodné pro všechny, kteří si chtějí rozšířit nebo osvěžit své znalosti práva

      •   

Vše je vysvětleno prostřednictvím praktických příkladů a případových studií

      •   

Žádné velké sály, maximálně 30 účastníků v každém modulu

      •   

Možnost bezprostřední komunikace s přednášejícími

      •   

Naši školitelé jsou přední specialisté na danou problematiku

 

Jak školení probíhá?

 

      •   

Školení je rozděleno do 4 bloků po 4 hodinách

      •   

Probíhá vždy od konce září do půlky října

      •   

Bloky lze libovolně kombinovat podle potřeby

      •   

Koná se ve školících prostorách společnosti Deloitte v Praze

 

Kdy?

 

Datum a čas:
vždy 8:30 – 13:00 včetně přestávky

 

1. modul – Nový občanský zákoník – hrozba nebo příležitost?
aneb Co musíte změnit od 1.1.2014?

27. 9. 2013

2. modul – Nenechte se zaskočit zákonem o obchodních korporacích aneb Buďte připraveni na fungování společností od 1.1.2014!

4. 10. 2013

3. modul – Co se změní v postavení a odpovědnosti manažerů od 1.1.2014 aneb Jste připraveni na zvýšená rizika plynoucí z vašeho postavení?

8. 10. 2013

4. modul – Způsobí nový občanský zákoník zemětřesení v oblastí nemovitostí? aneb Jak otřese vlastnictvím nemovitostí a nájmy?

15. 10. 2013

 

 

Místo:
Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8 – Karlín

 

 

Cena

 

      •   

Cena jednoho modulu je 2 990 Kč + 21 % DPH

      •   

Cena balíku všech 4 modulů je 10 150 Kč + 21 % DPH (15 % sleva)

      •   

Občerstvení v průběhu školení je zahrnuto v ceně

 

Program

 

1. modul – 27. 9. 2013 

Nový občanský zákoník – hrozba nebo příležitost? aneb Co musíte změnit od 1.1.2014? 

      •   

Východiska a uspořádání, vztah k ostatním předpisům soukromého práva z praktického pohledu

      •   

Klíčové zásady a interpretační pravidla nové právní úpravy

      •   

Flexibilnější sjednávání smluvních vztahů – výhody, příležitosti

      •   

Nové instituty: zejména předsmluvní odpovědnost, speciální úprava všeobecných obchodních podmínek, vzdání se práva, limitace náhrady škody

      •   

Sjednocení promlčecích a prekluzivních lhůt i jednotlivých smluvních typů ze současného občanského a obchodního zákoníku

      •   

Nová pravidla pro odpovědnost za náhradu škody včetně způsobu takové náhrady

Přednášející: Mgr. Lukáš Poddaný, LL.M.eur., Ph.D., Mgr. Lenka Navrátilová

 

2. modul – 4. 10. 2013 

Nenechte se zaskočit zákonem o obchodních korporacích aneb Buďte připraveni na fungování společností od 1.1.2014! 

      •   

Systém nové právní úpravy aneb kde co hledat

      •   

Přechodná ustanovení ve vztahu k zakladatelským dokumentům aneb co a v jaké lhůtě je nutné změnit

      •   

Orgány právnických osob – požadavky na výkon funkce, péče řádného hospodáře

      •   

Podnikatelská seskupení, zpráva o vztazích

      •   

Nové pojetí vkladu a podílu

      •   

Hlavní změny v úpravě společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti – základní kapitál, rezervní fond, valná hromada

      •   

Nabývání majetku mezi spřízněnými osobami

Přednášející: Mgr. Lukáš Poddaný, LL.M.eur., Ph.D., Mgr. Lenka Navrátilová

 

3. modul – 8. 10. 2013

Co se změní v postavení a odpovědnosti manažerů od 1.1.2014 aneb Jste připraveni na zvýšená rizika plynoucí z vašeho postavení? 

      •   

Přechodná ustanovení ve vztahu k orgánům korporací – jaká opatření by měly společnosti přijmout před nabytím účinnosti zákona

      •   

Požadavky na výkon funkce v orgánu společnosti

      •   

Postavení orgánů společností – práva, povinnosti, odpovědnost

      •   

Podrobnější úprava péče řádného hospodáře – zpřísnění, zpřesnění, nejasné pojmy

      •   

Nové pravidlo podnikatelského úsudku

      •   

Širší možnosti liberujících zásahů do obchodního vedení

      •   

Ručení člena orgánu za závazky společnosti, wrongful trading

      •   

Možnost modifikace rozsahu a způsobu náhrady způsobené škody, test insolvence

      •   

Odměňování, smlouva o výkonu funkce

      •   

Pravidla jednání orgánů společností / korporací a možnosti střetu zájmů

Přednášející: Mgr. Radek Buršík, Mgr. et Mgr. Jakub Hájek

 

4. modul – 15. 10. 2013 

Způsobí nový občanský zákoník zemětřesení v oblastí nemovitostí? aneb Jak otřese vlastnictvím nemovitostí a nájmy? 

      •   

Podstatná změna v oblasti nemovitostí – stavba je součástí pozemku

      •   

Komplikace pro převody nemovitostí – stavba na vlastním pozemku se stává jeho součástí a vzniká zákonné předkupní právo pro stavby na cizích pozemcích

      •   

Nový institut práva stavby

      •   

Co je v katastru psáno, to je dáno – rozšíření evidence katastru nemovitostí

      •   

Co je nájem a co je pacht?

      •   

Změny v oblasti nájemních smluv

      •   

Změna vlastníka pronajaté věci a skončení nájmu prostoru sloužícího k podnikání

Přednášející: JUDr. Martin Bohuslav, JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D.

Informace o platbách

Účastnický poplatek*
jeden modul: 2990 Kč + 21 % DPH
balík všech 4 modulů: 10 150  Kč + 21 % DPH (15 % sleva)
Platební údaje**
Deloitte Advisory s.r.o. (IČ 27582167, DIČ CZ27582167)
číslo účtu: 1000037000/3500
variabilní symbol (jednotlivý modul): 2709013
variabilní symbol (všech 4 modulů): 5409013
ING Bank N.V., Zlatý Anděl, Nádražní 25, 150 00 Praha 5

Nevystavujeme zálohové faktury. Pokud neuhradíte poplatek do daného školení, tak Vám poté zašleme fakturu k proplacení.

*) Cena za jednu osobu zahrnuje zápisné na školení, školicí materiály a občerstvení.
**) Do zprávy pro příjemce prosím uveďte své jméno. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den přijetí platby. Daňový doklad o zaplacení vám bude zaslán poštou po skončení školení.

Informace o registraci

Závazné přihlášky k účasti podávejte vyplněním registračního formuláře po stisknutí tlačítka Zaregistrovat níže, nejpozději dva dny před konáním školení. Do pole Poznámky registračního formuláře doplňte prosím IČ a DIČ vaší společnosti. Poplatek za školení, prosím, uhraďte ihned po registraci.

Stornovací podmínky

Bezplatné stornování je možné do deseti dnů před zahájením školení. Při odhlášení devět dní až dva dny před školením činí stornovací poplatek 50 %, v intervalu kratším pak 100 %. V naléhavých případech si společnost Deloitte vyhrazuje právo na zrušení školení.

Kontaktní informace

 Gabriela Škodná
+420 246 042 940

Registrace pro akci je uzavřena.

Country Desks:
Experts to provide services in your native language

Email Us   Facebook    LinkedIn Corporate   LinkedIn Alumni   Youtube