Snažíme se, aby naše služba reagovala promptně na vaše požadavky a poskytovala individuální přístup, a proto využíváme na této stránce cookies. Využíváním naší stránky souhlasíte s jejich použitím. Přečtěte si prosím informace týkající se cookies, kde se dozvíte více o tom, jak a kde je používáme, popř. jak je můžete smazat či zablokovat.

Bookmark Email Tisknout tuto stránku

Daňové a právní minimum pro management

Rizika vnitroskupinových smluv z daňového, právního i auditního hlediska

Datum a čas zahájení

6. březen 2013 9:00

Datum a čas ukončení

6. březen 2013 13:00

Časové pásmo:

(GMT+01:00) Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague

Místo konání

zasedací místnost IBC, budova IBC, sektor A2 – 2. patro
Pobřežní 3
Praha 8 186 00
Česká republika

Možnosti registrace

     

Registrace pro akci je uzavřena.

Deloitte Advisory s.r.o. a Ambruz & Dark, advokáti, v.o.s./Deloitte Legal, s.r.o., advokátní kancelář si Vás dovoluje pozvat na seminář: Daňové a právní minimum pro management – rizika vnitroskupinových smluv z daňového, právního i auditního hlediska.

Seminář je určen pro

Zejména pro jednatele a členy představenstev či jiné vedoucí pracovníky působící v oblasti finančního řízení, daní, účetnictví a controllingu ve společnostech, které jsou členy nadnárodních celků a všechny zájemce o tuto problematiku.

Cíl semináře

Cílem semináře je získání přehledu o tom, jaká rizika z daňového, právního i auditního hlediska vyplývají z vnitroskupinových smluv, a to nejen pro společnosti – právnické osoby, ale i pro jejich statutární zástupce – jednatele a členy představenstva.

Program

 • Úvod – obsah a cíl semináře
 • Úskalí vnitroskupinových transakcí
 • Rizika pro společnost i management
 • Případové studie – konkrétní typy nejrizikovějších vnitroskupinových transakcí a jejich daňová, právní a auditní rizika. Mezi tyto transakce patří například:
  • manažerské služby
  • zpětné úpravy cen za vnitroskupinové dodávky (TP adjustments)
  • cash pool
  • převody majetku
 • Diskuse

Přednášející

Jan Spáčil – partner, Ambruz & Dark, advokáti, v.o.s. / Deloitte Legal, s.r.o
Jiří Teichmann – senior manažer, Deloitte Advisory s.r.o.
Radek Buršík – advokát, Ambruz & Dark, advokáti, v.o.s. / Deloitte Legal, s.r.o., advokátní                               kancelář

Registrace a další informace

Více informací naleznete v  přiložené pozvánce:

Registrace pro akci je uzavřena.

Country Desks:
Experts to provide services in your native language

Email Us   Facebook    LinkedIn Corporate   LinkedIn Alumni   Youtube