Snažíme se, aby naše služba reagovala promptně na vaše požadavky a poskytovala individuální přístup, a proto využíváme na této stránce cookies. Využíváním naší stránky souhlasíte s jejich použitím. Přečtěte si prosím informace týkající se cookies, kde se dozvíte více o tom, jak a kde je používáme, popř. jak je můžete smazat či zablokovat.

Bookmark Email Tisknout tuto stránku

Daňověprávní snídaně – Nemovitosti – změny v právní úpravě a daňové aspekty

Datum a čas zahájení

19. červen 2013 8:30

Datum a čas ukončení

19. červen 2013 11:30

Časové pásmo:

(GMT+01:00) Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague

Místo konání

City Apart Hotel
Komárovské nábřeží 2
Brno 617 00
Česká republika

Možnosti registrace

Online

Registrace pro akci je uzavřena.

Dovolujeme si Vás pozvat na rozšířenou pracovní snídani, která se bude konat dne 19. června 2013 v Brně a bude zaměřena na dopady nového občanského zákoníku v oblasti nemovitostí a dále na problematické oblasti a změny při uplatňování daně z přidané hodnoty a daně z příjmů v oblasti nemovitostí.

 

Program

 

      •   

Rizika vyplývající pro současné vlastníky nemovitostí z posílení ochrany dobré víry v údaje v katastru nemovitostí

      •   

Právní rizika staveb na cizím pozemku po 1. lednu 2014 a základní přehled režimů, které pro stavby na cizím pozemku přicházejí v úvahu

      •   

Změny v oblasti využití nemovitostí jako zajištění (zástavy)

      •   

Nový režim nájemních smluv

      •   

Právní problematika inženýrských sítí dle nového občanského zákoníku

      •   

Podmínky pro osvobození převodu nemovitostí od DPH a dopady osvobození do nároků na odpočet

      •   

Připravované změny v oblasti osvobození od DPH

      •   

Problematické v oblasti DPH a daně z příjmů – vyvolané investice, technická zhodnocení, pobídky v nájemních vztazích

 

Obsah pracovní snídaně bude zaměřen na praktické dopady nového občanského zákoníku v oblasti nemovitostí a konkrétní rizika, která nový občanský zákoník může přinést vlastníkům nemovitostí, nájemcům, investorům, developerům a stavebním společnostem, a dále na specifika nemovitostí a problematické nebo rizikové oblasti při uplatňování daně z přidané hodnoty a daně z příjmů u developerů, správců, vlastníků či nájemců nemovitostí včetně připravovaných daňových změn v návaznosti na změnu občanského práva.

 

Časový rozvrh

 

8:30 – 9:00

Registrace + snídaně

9:00 – 11:30

Přednáška a diskuse

 

Forma

 

Pracovní snídaně bude probíhat formou přednášky a diskuse nad významnými tématy a změnami v oblasti nemovitostí z hlediska právního a daňového.

 

Přednášku povede Martin Bohuslav, vedoucí nemovitostního týmu Deloitte Legal pro střední Evropu, a dále špičkoví odborníci z daňových oddělení Deloitte Česká republika. V průběhu celé akce nebo po jejím ukončení bude možné konzultovat Vaše dotazy jak s přednášejícími, tak s dalšími specialisty ze společnosti Deloitte.

 

Prosíme o zaslání případných dotazů na specifická témata na e-mail: mbuckova@deloittece.com.

Informace o platbách

Účastnický poplatek*
490 Kč + 21 % DPH
Platební údaje**
Deloitte Advisory s.r.o. (IČ 27582167, DIČ CZ27582167)
číslo účtu: 1000037000/3500
variabilní symbol: 190613 (termín 19. června 2013)
ING Bank N.V., Zlatý Anděl, Nádražní 25, 150 00 Praha 5

Nevystavujeme zálohové faktury. Pokud neuhradíte poplatek do dané snídaně, tak Vám poté zašleme fakturu k proplacení.

*) Cena za jednu osobu zahrnuje zápisné na pracovní snídani, školicí materiály a občerstvení.
**) Do zprávy pro příjemce prosím uveďte své jméno. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den přijetí platby. Daňový doklad o zaplacení vám bude zaslán poštou po skončení pracovní snídaně.

Informace o registraci

Závazné přihlášky k účasti podávejte vyplněním registračního formuláře po stisknutí tlačítka Zaregistrovat níže do 17. června 2013. Do pole Poznámky registračního formuláře doplňte prosím IČ a DIČ vaší společnosti. Poplatek za pracovní snídani, jenž činí 490,- Kč bez DPH, uhraďte prosím ihned po registraci.

Stornovací podmínky

Bezplatné stornování je možné do deseti dnů před zahájením pracovní snídaně. Při odhlášení devět dní až dva dny před pracovní snídaní činí stornovací poplatek 50 %, v intervalu kratším pak 100 %. V naléhavých případech si společnost Deloitte vyhrazuje právo na zrušení pracovní snídaně.

Kontaktní informace

Michaela Bučková
+420 246 043 161

Registrace pro akci je uzavřena.

Country Desks:
Experts to provide services in your native language

Email Us   Facebook    LinkedIn Corporate   LinkedIn Alumni   Youtube