Този сайт използва "бисквитки", за да предостави персонализирани услуги и функционалност на своите потребители. Като използвате този сайт вие се съгласявате с нашите правила за употреба на "бисквитки". За повече информация, моля, прочетете нашите правила относно "бисквитките", които използваме на нашия уебсайт и как да ги изтриете или блокирате.

Bookmark Email Разпечатване

Правни условия

Условия за ползване 

Настоящите Условия за ползване (наричани по-долу „Условията“) касаят използването на уеб страниците с домейн deloitte.com, обозначени в горния ляв ъгъл като„Global>Bulgaria“ (като тази страница ще бъде наричана по-долу „този Уебсайт“). Чрез използването на този Уебсайт Вие се съгласявате с настоящите Условия. В случай на несъгласие с Условията, Вие нямате право да използвате този Уебсайт и незабавно следва да прекратите потребителската си сесия. 

Този Уебсайт се поддържа от „Делойт България“ ЕООД и „Делойт Одит“ ООД (по-долу наричани „ние“, „нас“ или „наш“). Освен този Уебсайт, съществуват отделни глобални, национални, регионални страници deloitte.com и такива, отнасящи се към специфични професионални практики, връзки към които са налични в горния ляв ъгъл на страницата. Тези отделни глобални, национални, регионални и професионални уеб страници не се поддържат от нас, а от Делойт Туш Томацу Лимитид („ДТТЛ“), от друго дружество, член на ДДТЛ, , или от свързани с тях дружества (всички тук споменати, включително и ние, наричани по-долу „Мрежата Делойт“). 

Освен ако изрично е посочено друго, съдържанието на този Уебсайт се предоставя от нас или друго дружество, което е част от Мрежата Делойт. Освен ако в съдържанието не е посочено друго, Вие имате право да разглеждате, копирате, принтирате и разпространявате (без да променяте) съдържанието на този Уебсайт; при условие, че (а) го използвате единствено за информативни и нетърговски цели, и (б) всяко копиране на съдържанието, направено от Вас, съдържа предупреждение за правата на интелектуална собственост, свързани със съдържанието. 

Нямате право да копирате или използвате какъвто и да е софтуеър, процес или технология, които са инкорпорирани в този Уебсайт. Освен ако изрично не е посочено друго, Вие нямате право да използвате името „Делойт“, „Туш“, „Томацу“, “Делойт Туш Томацу“, „Делойт & Туш“, логото на Делойт, логото на Делойт Туш Томацу или други регистрирани или нерегистрирани търговски марки на Мрежата Делойт, които са поместени на този Уебсайт. Референции към търговски марки на трети страни от този Уебсайт се правят единствено с цел идентификация и не означават, че съответните страни са одобрили този Уебсайт или каквато и да е част от неговото съдържание. Настоящите Условия за ползване не Ви предоставят каквото и да е право да използвате търговските марки на трети страни. 

Предупреждение и ограничаване на отговорността 

Този Уебсайт съдържа единствено обща информация и ние по никакъв начин или чрез никоя част от този Уебсайт, не предоставяме експертен съвет или услуги. Преди да вземете решение или предприемете каквото и да е действие, което може да засегне Вашите финанси или бизнес, Вие трябва да се консултирате с квалифициран професионален консултант. 

Този Уебсайт съществува с настоящото си съдържание и ние не правим каквито и да е изрични или косвени гаранции или ангажименти свързани с него. Без засягане на горепосоченото, ние не поемаме ангажимент, че на този Уебсайт не могат да съществуват грешки или че поместената информация ще отговорят на дадени специфични критерии за качество и представяне. Ние изрично отхвърляме всички косвени гаранции, включително, но не само гаранции за търговско качество, права, пригодност за конкретни цели, съвместимост, сигурност или точност. 

Вие използвате този Уебсайт на Ваш риск и поемате пълна отговорност за рисковете, които могат да произтекат от такова използване. Ние няма да носим отговорност за каквито и да е преки, непреки, специални инцидентни, последващи вреди или неустойки или каквито и да е други вреди, независимо дали на договорно, законово, деликтно или друго основание (включително, но не само небрежност), свързани с използването на този Уебсайт. 

Определени връзки от този Уебсайт водят до ресурси, поддържани от трети страни, по отношение на които ние нямаме контрол, включително страници на deloitte.com и други уеб страници, поддържани от други членове на Мрежата Делойт. Независимо от горепосоченото, ние не поемаме каквито и да е изрични или косвени гаранции относно такива ресурси и уеб страници. 

Горните ограничения на отговорността се прилагат не само спрямо нас, но също и по отношение на всяко друго дружество, което е част от Мрежата Делойт. 

Ако някое от настоящите Условия стане невалидно или неприложимо в някоя юрисдикция, тогава (а) в тези юрисдикции условията ще бъдат редактирани по начин, отразяващ в рай-пълна степен техния смисъл, а останалите условия ще останат в пълна сила и действие, и (б) във всяка друга юрисдикция всички настоящи Условия ще останат в пълна сила и действие.