Този сайт използва "бисквитки", за да предостави персонализирани услуги и функционалност на своите потребители. Като използвате този сайт вие се съгласявате с нашите правила за употреба на "бисквитки". За повече информация, моля, прочетете нашите правила относно "бисквитките", които използваме на нашия уебсайт и как да ги изтриете или блокирате.

Bookmark Email Разпечатване

Нашите лидери в България


SPenevaСилвия Пенева

Управляващ Съдружник за България
Oтговорен Съдружник Одит и Управление на риска

Силвия Пенева е Управляващ Съдружник за България. Tя е основател на Делойт България, когато фирмата стартира своята дейност през 1992 г. Тя е Одит съдружник в Делойт Централна Европа и Управител на Делойт България. Член е на Съвета на Директорите на Делойт Централна Европа. Силвия Пенева отговаря за екипа на Делойт България, специализиран в предоставянето на услуги на финансови институции. Притежава повече от 20 годишен опит в областта на одита не само в България, но и в други страни. Ръководила е одитите на редица български и международни банки, финансови институции, производствени и търговски компании, неправителствени организации. Притежава значителен опит в ангажименти по провеждане на диагностичен преглед; има водеща роля като консултант по проекти на USAID, IBRD, PHARE и други подобни програми. Тя е регистриран одитор към Института за дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) и е член на Института на вътрешните одитори, също така е член на Камарата на финансовите одитори на Румъния.


VRaichevВаско Райчев

Председател

Васко Райчев е основател на Делойт в България (1992) и дългогодишен съдружник в Делойт Централна Европа до 2005, когато приключва активната си професионална кариера и се отдава на други, обществени и професионални начинания. От ноември 2010 е Председател на Делойт България, поемайки отговорностите да подпомага съдружниците за развитие на бизнеса и професионалните услуги на българския пазар, укрепването на имиджа и позиционирането на фирмата като пазарен лидер. В годините прекарани в Делойт Васко Райчев последователно е заемал позицията на Съдружник отговорен за управлението на риска и защита на репутацията за Централна Европа, Управляващ съдружник за България и Македония и Съдружник отговорен за одиторските услуги.Ръководил е изпълнението на стотици одити във финансовия сектор, транспорта, телекомуникациите и публичния сектор и е бил ключов член на екипи по проекти за приватизация, придобивания, преструктуриране и оздравяване на крупни предприятия в България и други страни в Централна Европа. Преди присъединяването му към Делойт е бил Финансов директор на БДЖ. Понастоящем, Васко Райчев е Заместник-председател на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България.


GSarakostovГеорги Саракостов

Съдружник 
Ръководител Данъчно - правна практика

Георги Саракостов е професионалист с над 15 – годишен опит в областта на данъчното консултиране, който оглавява направленията Корпоративно данъчно облагане и Косвени данъци в Делойт. Преди да заеме този пост, Георги Саракостов е работил в Прайсуотърхаус Купърс България като данъчен директор. Той притежава богат опит в областта на българското и международното данъчно облагане. Завършил е Московския държавен институт за международни отношения. Участвал е в работата на неправителствени организации, насочена към усъвършенстване на данъчните режими, като понастоящем е Съпредседател на Комитета по данъци и право на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България.


DDinkovaДесислава Динкова

Одит Съдружник

Десислава Динкова е работила като Одит Мениджър в PriceWaterHouse България в продължение на шест години. Натрупала е богат индустриален опит в качеството си на Финансов Директор в Abbot Laboratories България, а през последните три години успешно е ръководила одит практиката на Grant Thornton България. Десислава Динкова е член на Асоциацията на Дипломираните Експерт-Счетоводители (ACCA), притежава диплома от Европейската Академия “Финансов контрол на европейските фондове”, както и магистърска степен по икономика от УНСС - София, България.


ADimovАсен Димов

Одит Съдружник

Асен Димов е регистриран одитор в България, сертифициран одитор в публичния сектор и сертифициран вътрешен одитор. Той е oдит съдружник в Делойт Централна Европа и Делойт България и съдружник по управление на риска за България. Той ръководи одитите на финансовите отчети на редица български и чуждестранни предприятия, изготвени в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане и Националните стандарти за финансово отчитане на малки и средни предприятия. Също така има и водеща роля в диагностичния преглед на някои от най-големите приватизационни сделки в България. Асен Димов постъпва в Делойт през 1996 год. и оттогава е бил съдружник на повече от 1,000 одиторски ангажимента на редица български и чуждестранни производствени и търговски предприятия, извършени в съответствие с Международните одиторски стандарти. Член е на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България и на Института на вътрешните одитори.


GHillГавин Хил

Съдружник
Финансово консултиране

Гавин Хил има над 34 годишен професионален опит, като в конкретната индустрия пет години от тях са на мениджърско ниво, а от 1991г. е съдружник. Той е член на Института на експерт-счетоводителите на Англия и Уелс, както и на Института по корпоративни финанси и Института по мениджмънт. Понастоящем живее в София заедно със семейството си, като преди това, в продължение на 14 години е живял в Централна Европа и е работил с клиенти в над 15 държави, от почти всички отрасли на индустрията, с акцент върху секторите: Финансовите услуги, Недвижимата собственост и Технологии, медии, телекомуникации. Участвал е в редица мащабни транзакции по сливания и придобивания в банковия сектор в Централна Европа от страната на потенциални купувачи или продавачи. Той отговаря за програмата за развитие на управленски кадри за Старши мениджъри в Делойт Централна Европа. Гавин Хил се присъединява към екипа от съдружници в Делойт България, където оглавява практиката по предоставяне на Финансово консултиране.

Свържете се с нас