This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Nişan elektron poçt Bu səhifəni çap et

Enerji və resurslar

Dünya iqtisadiyyatında sürətli dəyişikliklərin getməsi  köklü dəyişikliklərə məruz qalan sənaye sahələri  qarşısında mühüm vəzifələr qoyur. İqtisadiyyatın yenidən qurulması, dövlət tənzimləməsinin zəifləməsi, bazarın liberallaşdırılması, rəqabət və ətraf mühitin mühafizəsi problemləri resurslar sektorunda mühüm dəyişikliklərə təkan verir. Qlobal miqyasda rəqabətə cavab vermək və Azərbaycandakı müəssisələr yeni bazar şəraitinə uyğunlaşmaq üçün tələb olunan maliyyə və təşkilatı strukturlarını cəld adaptasiya edirlər.

Deloitte bu sektorda fəaliyyət göstərən müəssisələrə məsləhətin verilməsi sahəsində liderdir. Bizim cari biznes məsələləri və sabahkı tələblərlə bağlı vahid anlayışımız vardır və bununla biz iqtisadi sahələr üzrə təcrübəmizi müştərilərimizə yönəltmiş oluruq. Bizim peşəkarlarımız neft və qaz, dağ-mədən sənayesi, enerji və metallurgiya sahələrində təcrübələrini və həll yollarını təklif edirlər.