This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Nişan elektron poçt Bu səhifəni çap et

Deloitte Research

İclaslarda və biznes jurnallarında Deloitte-un tədqiqatları dünya miqyaslı problemlərə yeni perspektivdən yanaşan tədqiqatlar kimi tanınmışdır.

Deloitte-un tədqiqatları öz fəaliyyətinə bir sıra tədqiqatçıları, məsləhətçiləri, peşəkarları, akademikləri və texnoloqları cəlb etməklə bugünkü biznesin inkişafına təsir edən və bazardakı gələcək durumu aydınlaşdıran əsas məsələləri müəyyənləşdirir, təhlil və izah edir.  Strategiya və təşkilatı strukturda dəyişiklik eləcə də iqtisadiyyat, tənzimləmə və texnologiya haqqında danışarkən qeyd etmək lazımdır ki, Deloitte-un tədqiqatları şirkətlərə fəaliyyətlərini təkmilləşdirməkdə və rəqabət üstünlüyü əldə etməkdə yardımçı olan qabaqcıl praktik tövsiyələrlə təmin edir.

Axtarışla bağlı xəbərdarlıqlar Axtarışla bağlı xəbərdarlıqlar Son araşdırmalar Son araşdırmalar
Maraqlı olduğunuz sahə haqqında Deloitte Research-dən məlumat almaq üçün qeydiyyatdan keçin. Müvafiq tarixə Deloitte-un son araşdırmaları.

Deloitte Research

 • Biologiya və Səhiyyə elmlərinin tədqiqi
  əczaçılıq sahəsində elmi tədqiqatların öyrənilməsini, həkimlər tərəfindən yeni texnologiyalardan istifadə edilməsini və İnternetin təsiri kimi bir sıra mövzuları əhatə edir.
 • Enerji və resurslar sahəsində tədqiqatlar
  Kkommunal xidmətlərin satışı üzrə problemlərin müşahidəsi, tənzimləmə, texnologiya, geo-siyasətlər, neft və qaz ehtiyatları, və qloballaşma kimi bir sıra mövzuları əhatə edir.
 • İctimai sektordakı problemlərin tədqiqi
  Ölkənin təhlükəsizliyi, elektron hökumət, iqtisadi inkişaf, maya dəyərinin azalması, dövlətin iştirakı ilə birgə müəssisələrin yaradılması, nəqliyyat xidmətləri, hökumət reforması və şəbəkəli idarəetmə kimi bir sıra mövzuları əhatə edir.
 • İstehsalla bağlı tədqiqatlar
  Daimi müştərilər tərəfindən idarə olunan rəqəmli şəbəkələr, məntiqi zəncirlərin idarə edilməsi, birbaşa xarici investisiyalar və işgüzar əməkdaşlıq kimi bir sıra mövzuları əhatə edir.
 • İstehlakçı biznes
  araşdırmalarına pərakəndə biznesin inkişafı üçün proqnozlar, radio tezliklərin müəyyən edilməsi vasitələrinin yayılması (RGİD), tələb zəncirinin qurulmasında yeniliklər və çox şaxəli marketinq kimi müxtəlif mövzular daxildir.
 • İqtisadi araşdırmalar
  Istehlakçının etibarı, deflyasiya və biznes dövrələri kimi bir sıra mövzuları əhatə edir.
 • Maliyyə xidmətlərinə
  Offşor bank, məsrəflərin azalması, müştərilərin saxlanması, qoşulma və alınmalar kimi bir çox mövzuları əhatə edir.
 • Strategiya/İqtisadi sahələr üzrə tədqiqat
  Kənar resurslardan istifadə, məlumatın idarə edilməsi, işlə bağlı əməkdaşlıq kimi müxtəlif mövzuları əhatə edir.
 • Texnologiya, media və telekommunikasiya sahəsində tədqiqatlar
  mobil vasitələrlə məlumatın yayılması, istehlakçı tələbatı, məlumatın yaradılması, media və infrastruktur kimi bir çox mövzuları əhatə edir.