This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Nişan elektron poçt Bu səhifəni çap et

Beynəlxalq vergi və biznes təlimatlarımız

Deloitte ImageHazırkı qlobal iqtisadi şəraitdə şirkətlər tərəfindən biznes əməliyyatlarının sayının və növünün artması yeni imkanlarla yanaşı, problemlər də yaradır. Şirkətinizin bir neçə yurisdiksiyalarda fəaliyyət göstərib göstərməməsindən və ya biznesinizi qlobal miqyasda inkişaf etdirmək imkanları araşdırıb-araşdırmadığınızdan asılı olmayaraq vergiqoyma və biznesin idarə edilməsi haqqında digər məsələlərə dair etibarlı məlumatdan vaxtaşırı faydalanmanız sizin uğurunuz üçün mühüm əhəmiyyət daşıyır.


Deloitte-un  beynəlxalq Vergi və Biznes təlimatları və əlavə buraxılışlar 100-dən artıq yurisdiksiyalar vergi və investisiya rejimlərinin icmalını özündə əks etdirir və həmçinin aşağıdakıları xarakterizə edir:

Beynəlxalq Vergi və Biznes təlimatları

 • İnvestisiya mühiti 
 • Biznes və tənzimləyici mühit 
 • Xarici investisiya 
 • Müəssisənin seçimi 
 • Korporativ və fiziki şəxslər üzrə vergiqoyma 
 • Əmək qanunvericiliyi 

Əlavə buraxılışlar

 • Korporativ, fiziki şəxslərin vergisi və mənbədən tutulan vergilər, dolayı vergi dərəcələrini və sistemlərini seçin
 • İnzibati və uyğunluq tələbləri 
 • Vergi ödənişindən yayınmaya qarşı yönəlmiş qaydalar 
 • Biznes və maliyyə mühiti 
 • Deloitte-un yerli müqaviləsi
   

Beynəlxalq Vergi və Hüquq təlimatları, o cümlədən əlavə buraxılışlar Deloitte Touche Tohmatsuya üzv şirkətlərin vergi mütəxəssisləri tərəfindən işlənib hazırlanmışdır.Beynəlxalq Vergi və Biznes Təlimatları Economist Intelligence Unit ilə birgə əməkdaşlıq nəticəsində hazırlanmışdır.