Redovisning för noviser

Den här praktiska kursen ger grundkunskaper i bokföring och redovisning. Under utbildningen går vi igenom hur en modern kontoplan är uppbyggd och hur denna passar ihop med bokföringslagen, samt hur arbetet med den löpande bokföringen ser ut rent praktiskt. Målet är att deltagarna efter utbildningen ska ha grundkunskaper i löpande bokföring för att kunna hantera redovisningen av de dagliga transaktionerna i en verksamhet.

Målgrupp

Administratörer, handläggare och assistenter som arbetar eller vill arbeta med ekonomi inom alla statliga, kommunala/landstingskommunala verksamheter och bolag.

Innehåll

  • De ekonomiska begreppen
  • Dubbel bokföring
  • Bokföringslagen
  • BAS-kontoplanen
  • Moms
  • Kontering av de vanligast förekommande affärshändelserna i företag
  • Personalskatter och arbetsgivaravgifter

Utbildningsledare

Jeanette är auktoriserad revisor och Manager på Deloitte med 6 års erfarenhet från föreläsning och utbildning. Jeanette medverkar som kursansvarig i Deloittes interna utbildningsprogram. Hon har en gedigen erfarenhet från utbildningar inom redovisning och revision i detta arbete. Engagemang, delaktighet och glädje är ledord i hennes arbete som revisor såväl som utbildningsansvarig.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta kursledare Jeanette Roosberg för att diskutera innehåll och upplägg;

Jeanette Roosberg

Manager, Audit
jroosberg@deloitte.se
+46 733 97 61 52