Årsredovisningen – en viktig del i de förtroendevaldas verktygslåda

En viktig del i förtroendevaldas uppgift är att granska, upprätta och besluta om årsredovisningen. Vad står det egentligen i en årsredovisning och varför står det som det gör? Den här kursen ger ökade möjligheter att konkret förstå och kritiskt läsa en kommunal/landstingskommunal årsredovisning.

Målgrupp

Förtroendevalda revisorer, fullmäktigeledamöter samt ledamöter i styrelser och nämnder inom kommuner, landsting/regioner och kommunalförbund.

Innehåll

  • Bakgrund och syfte med en årsredovisning i offentlig sektor
  • Vad är god redovisningssed?
  • Grundläggande redovisningsbegrepp
  • Översikt över gällande lagstiftning
  • Resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys
  • Förvaltningsberättelsens syfte och innehåll
  • God ekonomisk hushållning och balanskravet
  • Synnerliga eller besynnerliga skäl
  • Praktisk case och övningsuppgifter

Utbildningsledare

Roland Svensson har nästan tjugo års erfarenhet av att hålla utbildningar och föreläsningar för personal och ledare inom offentlig sektor. Under åren har han hunnit besöka och föreläsa i ett hundratal av Sveriges kommuner och landsting/regioner.

Som processledare har Roland arbetat framgångsrikt med att ta fram mål för verksamhetsstyrning. Han har även skrivit böcker om intern kontroll samt ekonomi- och verksamhetsstyrning i kommunal- och landstingskommunal verksamhet.

Roland är en mycket uppskattad föreläsare som med stor glöd och entusiasm både utmanar och inspirerar sina åhörare.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta kursledare Roland Svensson för att diskutera innehåll och upplägg;

Roland Svensson
Roland Svensson

Director, Audit
rsvensson@deloitte.se
+46 700 80 42 30