Momsutbildning

Utbildning, information och nyhetsbevakning

En ständig utmaning är att hålla sig uppdaterad i de förändringar som kontinuerligt sker inom området för indirekt skatt. Vi erbjuder ”skräddarsydda” utbildningar anpassade till våra klienters individuella behov.

Företag och andra affärsverksamheter måste följa i den snabba utvecklingen för att kunna förstå och tillämpa momsregler korrekt, både inom nationell och inom internationell lagstiftning. Globaliseringen har också bidragit till ökad komplexitet och därigenom ökar även risken för att göra fel.

Med en väl fungerande momsavdelning och kompetent personal förbättras möjligheterna för våra klienter att minimera momskostnaderna och effektivisera sina momsrutiner. Vi erbjuder därför utbildningar som är anpassade efter våra klienters affärsverksamheter och deras önskemål. Vi arbetar med företag inom många olika områden och inom de branscher som berörs av indirekta skatter.

En viktig faktor för god efterlevnad av momsregler är att företag regelbundet håller sig uppdaterade om nya regler och förändringar av rättspraxis. Därför erbjuder vi utbildningar och seminarier till företag som vill hålla sig uppdaterade på momsområdet.

De flesta av våra seminarier är kostnadsfria, du hittar dem i vår evenemangskalender >.

Kontakta oss

Stockholm

Emil Frennberg
Emil Frennberg

Senior Manager Tax
efrennberg@deloitte.se
+46 752 46 31 12

Helena Ericsson
Helena Ericsson

Senior Manager Tax
hericsson@deloitte.se
+46 752 46 20 74

Göteborg

Malmö

Martin Andersson
Martin Andersson

Senior Manager Tax
martandersson@deloitte.se
+46 752 46 43 45

Bo-Arne Olsson
Bo-Arne Olsson

Director Tax
baolsson@deloitte.se
+46 752 46 41 97