Sociala avgifter och socialförsäkring

Den ständigt pågående internationaliseringen medför nya och komplexa frågeställningar för företagen, detta gäller inte minst inom socialförsäkringsområdet.

- Att flytta personal över landsgränserna,
- att ha utländska styrelseledamöter,
- att anlita utländska konsulter,

påverkar både företaget och individen. Ett felaktigt beslut eller bristfällig hantering kan medföra förhöjda kostnader för företaget samt förlorade förmåner för individen och den medföljande familjen.

Inom Deloitte har vi en särskild grupp som har specialiserat sig inom området vilket möjliggör att vi kan ge rekommendationer samt förslag på kostnadsbesparingar. Med vår expertis och erfarenhet på området, kan vi redogöra för alternativa lösningar som är ekonomisk fördelaktiga för företaget.

Deloitte assisterar med utredning kring socialförsäkringstillhörighet, var sociala avgifter skall betalas, registreringar och ansökningar av nödvändiga intyg. Deloitte bistår även med utredningar kring vilka föräldraförmåner, vårdförmåner samt pensionsförmåner individen samt den medföljande familjen har rätt till.

Vårt globala nätverk ger oss möjligheten till att utreda frågeställningar kring socialförsäkring både i bosättningslandet och arbetslandet.

Kontakta oss

Ellen Winberg
Ellen Winberg

Senior Manager
ewinberg@deloitte.se
+46 752 46 32 21

Serim Güven
Sevim Güven

Senior Manager
sguven@deloitte.se
+46 752 46 24 66