Arbetsrätt

Vårt team är en del av Deloittes globala nätverk inom arbetsrätt och består av specialister inom arbetsrätt och skatterätt. Vi assisterar med arbetsrättsliga frågor som är direkt kopplade till internationell mobilitet och även med andra arbetsrättsliga frågor. Nedan följer ett par exempel:

  • Rådgivning kring utsändningsavtal, anställningsavtal och s.k. VD-avtal
  • Rådgivning via vårt internationella nätverk i arbetsrättsliga frågor som kräver internationell expertis
  • Rådgivning i arbetsrättsliga frågor som aktualiseras vid uppsägning, omstrukturering, verksamhetsöverlåtelser osv
  • Rådgivning i samband med upprättande av resepolicy, semesterpolicy, personalhandböcker etc.
  • Övriga frågor av arbetsrättslig karaktär

Kontakta oss

Mattias Bergman Mattias Bergman
Director, Tax
Legal Services, Stockholm
mbergman@deloitte.se
+46 752 46 21 04
Johan Mikaelsson Johan Mikaelsson
Manager, Tax
Legal Services, Malmö
jmikaelsson@deloitte.se
+46 752 46 42 43
Anna Sabelström Holmberg Anna Sabelström Holmberg
Director, Tax
Global Employer Services, Stockholm
aholmberg@deloitte.se
+46 752 46 33 04