Företagsbeskattning, svensk och internationell

En föränderlig och komplex skattemiljö ställer höga krav

Vi hjälper företag att agera effektivt och korrekt i den dynamiska miljö som företag lever i idag oavsett deras storlek, plats eller behov. Vår breda erfarenhet inom en mängd olika branscher gör att vi har en djup förståelse för företagens affärssituation. Detta återspeglas i vår skatterådgivning.

En ständigt föränderlig, utmanande och ofta komplex skattemiljö ställer höga krav på dig som arbetar med skatter på ett företag. Vi har experter som kan arbeta tillsammans med dig dels för att hantera ditt företags specifika affärsbehov och dels för att se till att ditt företag agerar effektivt och enligt den skattelagstiftning som gäller.

Vi arbetar med skattefrågor som rör bland annat aktiebolag, koncerner, ägarledda företag och handelsbolag. Här följer exempel på uppdrag:

 • Planering och genomförande av omstruktureringar för att uppnå kundens affärsmässiga och skattemässiga målsättningar
 • Riskbedömning och riskminimering vid företagsförvärv
 • Koncernbeskattningsfrågor
 • Fusioner
 • Deklarationsarbete
 • Skatterevisioner och processer

Experter på internationell skatt

Våra experter på internationell skatt kan hjälpa dig med alla aspekter av internationell skatteplanering och med efterlevnad av skatteregler i olika länder. Genom vårt omfattande internationella nätverk, med cirka 20 000 medarbetare över hela världen har vi tillgång till global kompetens snabbt och effektivt.

Vi kan ge råd avseende bland annat:

 • investeringar utomlands
 • hantering av företagets globala effektiva skattesats
 • finansiering av internationell verksamhet
 • gränsöverskridande transaktioner och
 • gränsöverskridande strukturer

Givetvis omfattar våra tjänster även frågor rörande den löpande beskattningen.

EU-rätt

EU-rätten har stor betydelse på skatteområdet och påverkar företag med internationella affärer i allt större utsträckning. Vi har stor praktisk erfarenhet av EU-rättsligt arbete på skatteområdet både här i Sverige och från andra EU länder.

Kontakta oss

Thomas Andersson
Thomas Andersson

Partner, Corporate Tax
thandersson@deloitte.se
+46 752 46 20 00

Lars Franck
Lars Franck

Partner, Corporate Tax
lfranck@deloitte.se
+46 752 46 20 00