Affärsjuridisk rådgivning

Öka värdet av dina affärer genom skräddarsydd affärsjuridisk rådgivning

Dagens multinationella organisationer behöver juridiska rådgivare som kan bistå i såväl de dagliga frågorna som i de större transaktionerna och som finns tillgängliga i flera jurisdiktioner. Deloitte Legal Services erbjuder juridisk riskanalys, proaktiv vägledning och strukturerade transaktioner för att hjälpa ditt företag att maximera sitt kommersiella mål på både den svenska och den internationella marknaden.

För att framgångsrikt bedriva affärsverksamhet är det viktigt att vara medveten om verksamhetens juridiska och kommersiella risker och konsekvenser. Genom att kartlägga dessa risker innan beslut fattas och transaktioner verkställs så minimeras oväntade problem, vilket håller företagets kostnader nere. Med hjälp av en rådgivare som inte bara har den juridiska kunskapen utan även förståelsen för affärens kommersiella aspekter kan verksamheten struktureras och genomföras på ett tidseffektivt, riskminimerat och tillförlitligt sätt.  

Deloitte Legal Services kan tillhandahålla ett brett utbud av affärsjuridiska tjänster inom exempelvis bolagsrätt, arbetsrätt, avtalsrätt, obeståndsrätt och fastighetsrätt. Vi erbjuder en helhetslösning för ditt företag inte bara genom vår breda juridiska kompetens, utan även genom Deloittes övriga tjänsteområden inom exempelvis skatt, redovisning, revision och olika typer av finansiella frågor, såväl inom Sverige som internationellt.

Bland våra klienter finns alltifrån ägarledda företag som vill ha råd inför generationsskiften, avtalsförhandlingar eller andra aspekter av den dagliga verksameten, till större multinationella bolag som behöver rådgivning inför internationella omstruktureringar eller förvärv.

Kontakta oss

Mattias Bergman Mattias Bergman
Director, Tax
Legal Services, Stockholm
mbergman@deloitte.se
+46 752 46 21 04