Granskning och effektivisering av programvaruhantering och licenser

Effektivisera programvaruhanteringen

Programvaruhantering är den svenska översättningen av Software Asset Management (SAM). Syftet med programvaruhantering är att skapa och effektivisera ramverk och rutiner för att hantera och kontrollera den programvara man använder i företaget under hela dess livslängd samt alla de processer som är relaterade till det.

Ett effektivt program för hantering av programvaror kan spara upp till 30 procent av ett företags licenskostnader genom att undersöka vilka licenser som finns och vad som verkligen används och därmed på sikt effektivisera eller implementera processer för inköp, användning och löpande uppföljning.

Hantering av mjukvarulicenser är oftast komplicerad då det finns många olika mjukvaruleverantörer på marknaden som har egna licensvillkor och prismodeller. Det leder till att företag kan sakna såväl kunskap som tillräckliga resurser för att förstå och följa dem. Många företag, inte minst decentraliserade organisationer, kämpar med att integrera och standardisera processer och stödjande teknologier. Samtidigt är det en vanlig situation på företagen att ett stort antal avdelningar och personer är inblandade i olika delar av mjukvarulicensens livscykel; allt från inköp, installation och användare till förvaltning och avyttring av tillgången. Företagsledningen är ofta omedveten om omfattningen av användandet av licensierade programvaror. Även i välkontrollerade IT-miljöer förekommer regelbundet felaktigheter i hantering av mjukvarulicenser, icke godkända inköp eller oklarheter angående användningen.

Vi har lång erfarenhet av licensgranskningar och processeffektiviseringar och kan hjälpa er att optimera användningen av programvaror på bland annat följande sätt:

  • Göra en förberedande genomgång av er licensposition istället för att vänta på en revision från något av mjukvaruföretagen.
  • Jämföra era SAM-processer med antingen ISO-standarden eller andra erfarenheter.
  • Hjälpa till att effektivisera era processer och inkorporera dem i befintlig styrning.
  • Projektleda en omfattande SAM-implementering.

Granskning av mjukvarulicenser

Mjukvarulicenser och support utgör vanligtvis en stor del av ett bolags IT-budget. Företag kan uppnå stora fördelar genom att arbeta proaktivt med de immateriella tillgångarna. Effektivare processer och hantering, intern kontroll och kunskap är avgörande för att optimera ägarskapet av licenser. Det skapar större effektivitet och minskad riskexponering.

På uppdrag av mjukvaruföretag utförs oberoende tredjepartsgranskningar för att utreda och beskriva efterlevnaden av licensavtal. Syftet är att genomföra olika typer av granskningar eller revisioner för att säkerställa att mjukvaruföretagen erhåller avtalsmässigt korrekta intäkter från sina kunder baserat på deras användning av programvara.

Vi har många års erfarenhet av att som oberoende aktör bygga upp omfattande Compliance-program med alla typer av mjukvaruföretag. För företag som har en licensbaserad intäktsmodell kan vi anpassa en lösning för att på bästa sätt säkerställa att programvaruföretaget erhåller sina intäkter enligt avtal.

Kontakta oss

Charlotta Wikström
Charlotta Wikström

Partner
Enterprise Risk Services
cwikstroem@deloitte.se
+46 752 46 20 00