Stora och publika företag

Proaktiv revision med rätt kompetens

Stora och publika företag utmanas kontinuerligt av förändringar i regelverk, bland annat inom områden som finansiell rapportering och nya riktlinjer och sedvänjor vad gäller intern kontroll. Frågor kopplade till bolagsstyrning (Corporate Governance) och hållbarhetsrapportering (Corporate Social Responsibility - CSR) ges också allt större fokus. I takt med det stora företagets satsningar på nya produkter, marknader eller kanske nya kanaler är det viktigt att det sker med bibehållen eller stärkt intern kontroll där en trygg revision kan verifiera att inga nya finansiella risker är okontrollerade.

Dessa företag har behov av revisorer som inte bara genomför en effektiv revision av hög kvalitet. Revisorerna ska även ge löpande stöd i de aktuella frågeställningar som uppstår och bidra till att förutse och undvika problem oberoende av vilken marknad företaget agerar på. Ofta har företaget en internationell eller global verksamhet där god geografisk täckning samt ett enhetligt och modernt sätt att arbeta och kommunicera på är viktiga frågor vid val av revisor.

Bidra till att skydda och skapa värde

Vi bidrar till en god kontrollmiljö genom stöd och råd när det gäller att stärka och utveckla processer som levererar snabb och högkvalitativ finansiell information. Vi fokuserar på risker som är väsentliga för företaget och relevanta nyckelkontroller, system och kritiska processer.

Genom en tydligt riskfokuserad ansats, modernt IT-stöd och verktyg för granskning och kommunikation kan revisionen utföras effektivt och med hög kvalitet. Det ger er en värdeskapande revision.

Vår modell för en framgångsrik revision och rådgivning

  • Ett proaktivt arbetssätt med mottot att inga överraskningar ska uppstå under revisionen
  • Ett skräddarsytt team med relevant erfarenhet under ledning av en erfaren revisor som är ytterst ansvarig för samtliga tjänster som levereras och den övergripande relationen med ledningen
  • En riskfokuserad revision med syfte att säkerställa god kontroll och goda rutiner och som fokuserar på de områden där risken för väsentliga fel i den finansiella rapporteringen är störst
  • Ett tillgängligt och engagerat centralt team med omfattande erfarenhet av lokala och internationella redovisningsprinciper (IAS/IFRS) samt relevant gedigen kunskap om aktiemarknadsfrågor och börsregler
  • Ett starkt internationellt nätverk för bästa service på alla de platser där företaget är verksam
  • Naturlig involvering av experter som omgående assisterar företaget och revisionsteamet då nya utmaningar uppstår såsom förvärv, omstruktureringar eller förändrade krav på finansiell rapportering
  • En gemensam och säker internetlösning, Deloitte OnLine, som effektivt stödjer kommunikationen mellan klienten och oss. Deloitte OnLine ger möjlighet till att följa revisionen kontinuerligt och få snabb och effektiv rapportering.

Vår genomgående filosofi är att ha en tät kommunikation med våra klienter och löpande ta del av det som händer i verksamheten för att skapa möjlighet att lösa frågor direkt när de uppkommer.

Kontakta oss

Thomas Strömberg
Thomas Strömberg

Partner, Audit
tstroemberg@deloitte.se
+46 733 97 11 50