Redovisningstjänster

Vi ger dig möjlighet att fokusera på kärnverksamheten

Våra redovisningstjänster omfattar allt från praktisk löpande redovisning, upprättande av bokslut, årsredovisning och deklarationer till rådgivning, analyser, ekonomi- och verksamhetsstyrning. Allt för att du ska få bästa möjliga rapportering om den löpande ekonomiska utvecklingen i ditt företag.

För stora företag erbjuder vi i första hand särskild rådgivning inom komplexa områden inför exempelvis en börsnotering eller en mer genomgripande omstrukturering.

Kontakta oss

Inger Nylander
Inger Nylander

Manager Accounting
inylander@deloitte.se
+46 752 46 36 09

Desirée Vängman

Manager Accounting
dvangman@deloitte.se
+46 752 46 46 06