Tjänster

Vi hjälper ditt företag att växa

Genom att erbjuda ett brett utbud av integrerade tjänster inom områden som innefattar Revision, Skatt, tjänster inom Business Consulting eller Financial Advisory, hjälper vi ditt företag att bli framgångsrikt oberoende av marknad.

Vår specialistkompetens och branschkunskap gör det möjligt att skapa kostnadseffektiva helhetslösningar. Oavsett om ditt företag är ett stort, publikt företag eller ett nystartat tillväxtföretag, kan vi hjälpa dig att bli eller förbli marknadsledande inom ditt segment.

Vår globala spridning gör att vi kontinuerligt utvecklar och anpassar vårt tjänsteutbud till nya marknadsförutsättningar, regelverksfrågor och andra affärsmässiga utmaningar. Våra rådgivare och konsulter har ett innovativt och öppet arbetssätt som hjälper dig att positionera ditt företag på ett konkurrenskraftigt sätt var än ni har verksamhet i världen.

Revision

Revision Vi har verktygen och kompetensen för att revidera såväl ägarledda som publika, små företag och globala organisationer. Vår revision eftersträvar att hela tiden tillvarata de möjligheter som adderar mervärde i vår revision utan att för den skull äventyra vårt oberoende eller det förtroende som aktieägaren gett oss.

Redovisning och ekonomifunktioner

Redovisning Våra redovisningstjänster omfattar allt från praktisk löpande redovisning, upprättande av bokslut, årsredovisning och deklarationer, men naturligtvis även rådgivning, analyser, ekonomi- och verksamhetsstyrning. Vi erbjuder också ekonomipaket för olika behov och storlek på företag, allt från löneadministration, kund- och leverantörsreskontratjänster eller helhetslösningar för din ekonomiadministration.

Riskhantering

Riskhantering Genom en effektiv styrning och god kontroll över verksamheten kan risker hanteras och bolaget ges möjlighet att fatta medvetna och välgrundade beslut som leder till ökad lönsamhet. Eftersom utmaningarna varierar i olika branscher, med organisationens storlek, komplexitet med mera har vi en stor mängd tjänster som var för sig adresserar specifika riskområden.

Skatterådgivning

Skatterådgivning Vi erbjuder ett brett utbud av skattetjänster och kvalificerad rådgivning såväl inom det nationella beskattningsområdet som i frågor som omfattar flera länders skattesystem. Vi arbetar alltid proaktivt för att identifiera ditt företags skattemässiga risker och möjligheter.

Förvärv, samgåenden och avyttringar

Förvärv, samgående och avyttringar Ska du köpa eller sälja ett bolag? Ska du genomföra en omstrukturering eller omorganisation av ett bolag? Är du i behov av riskvilligt kapital? Vi erbjuder strategiska och finansiella rådgivningstjänster vid alla olika faser av ditt företags ekonomiska cykel.

Business Consulting

Business Consulting Vi bistår organisationer i förändring eller tillväxt i allt från strategiska vägval till praktisk implementering. Vi hjälper klienterna att ta tillvara sina affärsmodellers potential, kritiska komponenter och att nå uppsatta verksamhetsmål.

Finansiell rapportering

Finansiell rapportering Vi stödjer mindre och medelstora företag med det löpande redovisningsarbetet, bokslut, bokslutsfrågor och deklarationer. Stora företag kan vi bistå i komplexa frågor som redovisning av fusioner, legal rapportering, förvärv och avyttringar eller IFRS.

Affärshälsa

Affärshälsa Vältränade företag är starkare, friskare och sundare än andra. De mår bättre och lever längre. På vägen upplever de större livskvalitet i form av starkare varumärke, nöjdare ägare och gladare medarbetare. Vältrimmade företag är också smidigare, mer välbalanserade och har större motståndskraft.

Utbildningar inom offentlig sektor

Utbildningar i offentlig sektor Är ni i behov av att vidareutveckla framtidens organisation och medarbetare? Våra utbildningar, som genomförs på plats hos er eller på angiven ort, är skapade för att vara ett stöd i er utveckling. Vi utbildar såväl förtroendevalda som samtliga personalkategorier i den offentliga sektorn..